Suorituslisän käyttöönotto seurakunnissa

17.5.2018

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 mukainen suorituslisä tulee käyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden 2020 alusta. Suorituslisäjärjestelmään on ryhdyttävä valmistautumaan jo vuoden 2018 aikana. Seurakunnan tulee tehdä etukäteen useita toimenpiteitä, jotta suorituslisät saadaan ajoissa maksuun.

Kirkon pääsopijaosapuolet (Kirkon työmarkkinalaitos, JUKO, Kirkon alat ja Kirkon alan unioni) ovat yhteistyössä laatineet  Suorituslisä ja kokemuslisä osana yleistä palkkausjärjestelmää : Ohjeita suorituslisän ja kokemuslisän käyttöön seurakunnissa” -oppaan sekä oppaaseen liittyvän diapaketin

JUKOn luottamusmiesten on syytä perehtyä oppaaseen.

Lisätietoja asiasta antaa JUKOn neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen, anne.kaitainen@juko.fi, puh. 040 837 2731.