Seurakuntien työsuojeluvaltuutettujen valinta on käsillä

5.9.2017

Seurakuntien työsuojeluvaltuutettujen ja samalla myös yhteistyötoimikuntien toimikausi päättyy 2017 lopussa.

Kirkon pääsopijaosapuolten yhdessä laatimat ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten on julkaistu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A8/2017: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content2BDE63

Lisätietoja antaa tarvittaessa neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen, anne.kaitainen@juko.fi, p. 0408372731.