JUKOn luottamusmieheksi?

 

Mikä ihmeen JUKO?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on yksi valtakunnallisista pääsopijajärjestöistä. JUKO neuvottelee työ- ja virkaehtosopimuksista kirkon, kunnan, valtion ja yliopistojen sopimusaloilla. Valvomme akavalaisen yli 200 000 palkansaajan etuja. Sopimusten piirissä, joita JUKO tekee, on 588 000 palkansaajaa.

Luottamusmiesjärjestelmä

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Luottamusmiesjärjestelmä on yleensä pääsopijajärjestökohtainen. Pääsopijajärjestöt ovat neuvottelupöydässä sopijaosapuolina.

JUKOlla on noin 3900 luottamusmiestä, joista yli 700 on pääluottamusmiehiä, 1700 muita varsinaisia luottamusmiehiä ja loput varaluottamusmiehiä.

Luottamusmiesvaalit

Vaalien järjestämisestä vastaavat luottamusmiehet. Vaaleissa jokaisella JUKOn jäsenliittojen jäsenellä on sekä ehdokas- että äänioikeus. On tärkeää, että eri ammattiryhmien/sopimusalojen edustus on mahdollisimman kattava paikallisessa luottamusmiesorganisaatiossa. Vaaliohjeet löytyvät sektoreiden alta.

Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta luottamusmieheksi, ota rohkeasti yhteyttä pääluottamusmieheen tai omaan liittoosi. Tehtävästä selviytyy kyllä!

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmies edustaa edustamaansa jäsenistöä paikallisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Tärkeää on myös edustettavien jäsenten neuvonta erilaisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa. Monet luottamusmiehet toimivat lisäksi erilaisissa yhteistoimintaryhmissä. Luottamusmiestehtävä on hyvin palkitseva: saat näköalapaikan työelämän kiemuroihin ja opit uusia asioita.

Apua ja tukea on tarjolla

JUKO ja jäsenliitot kouluttavat luottamusmiestehtäviin. Tarkempia tietoja koulutuksesta saat JUKOn ja liittosi kotisivuilta. Tukea saat myös omasta liitostasi sekä JUKOn toimihenkilöltä.