JUKO edustaa noin kolmasosaa evankelis-luterilaisen kirkon vakituisen henkilöstön määrästä. Merkittävä osa kirkon sektorin jukolaisista on pappeja, kanttoreita, diakoniatyöntekijöitä tai nuorisotyöntekijöitä. Lisäksi jukolaisia toimii mm. hallinnon, tiedotuksen ja kasvatuksen tehtävissä.

 

Kirkon virka- ja työehtosopimus neuvotellaan ja sovitaan pääsopijajärjestöjen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen kesken. Palkansaajapuolta edustavia pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi Kirkon alan Unioni ry sekä Kirkon alat ry.