Kuntasektorin sopimuskoulutus

JUKOn kuntasektorin koulutus jakaantuu pääluottamusmiesten peruskursseihin, pääluottamusmiespäiviin ja yhteistoimintakursseihin.

 

Aloittaville pääluottamusmiehille järjestetään vuosittain viisi peruskurssia. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uusi pääluottamusmies kunnalliseen työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmään, luottamusmiestoimintaan liittyviin sopimuksiin ja lainsäädäntöön sekä yhteistoimintajärjestelmän perusteisiin.
 

Pääluottamusmiespäivien (seitsemän tilaisuutta) tavoitteena on käydä läpi ajankohtainen työmarkkinatilanne ja kunnallisten sopimusten (pääpaino KVTES) tulkintaan liittyvät muutokset ja soveltamisohjeet. Kohderyhmänä koulutuksessa ovat pääluottamusmiehet.

JUKO tarjoaa myös puitteet yhteistoimintakursseille. Näissä koulutuksissa  järjestelyvastuu on alueelta valitulla kunnalla, joka yhdessä JUKOn toimiston kanssa suunnittelee koulutuksen. Yt-kurssin muiden osallistuvien kuntien plm:t kutsuvat kunnan edustajat kurssille. Tavoitteena on ajankohtaisten sopimus- ja lainsäädäntöasioiden lisäksi käydä läpi alueiden yhteistoimintajärjestelmiä yhdessä työnantajien edustajien kanssa.

JUKOn kunnan koulutusten kokonaisuudesta vastaa järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen, joka toimii vastuuhenkilönä pääluottamusmiespäivissä ja yhteistoimintakursseissa. Osallistujat kutsutaan kursseille.

Pääluottamusmiesten peruskurssien vastuuhenkilönä toimii

neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen. 

 

 

TJS-Opintokeskuksen koulutukset:
www.tjs-opintokeskus.fi/koulutus/kurssit

Huom! JUKO ei osallistu näihin kustannuksiin

Lisäksi koulutuksia järjestävät JUKOn jäsenyhdistykset ja Akavan jäsenjärjestöt. Liitteessä heidän koulutuksensa. Huomioithan, että ilmoittautumiset/kyselyt suoraan järjestävään tahoon (mainittu ensimmäisenä).