Kuntasektorin sopimuskoulutus

JUKOn kuntasektorin koulutus jakaantuu pääluottamusmiesten peruskursseihin, pääluottamusmiespäiviin ja yhteistoimintakursseihin. Sovitun työnjaon mukaan jäsenliitot kouluttavat luottamusmiehet.

 

Aloittaville pääluottamusmiehille järjestetään vuosittain viisi peruskurssia. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uusi pääluottamusmies kunnalliseen työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmään, luottamusmiestoimintaan liittyviin sopimuksiin ja lainsäädäntöön sekä yhteistoimintajärjestelmän perusteisiin.
 

Pääluottamusmiespäivien (kahdeksan tilaisuutta) tavoitteena on käydä läpi ajankohtainen työmarkkinatilanne ja kunnallisten sopimusten (pääpaino KVTES) tulkintaan liittyvät muutokset ja soveltamisohjeet. Koulutus on jakautunut kuntien pääluottamusmiehille ja sairaanhoitopiirien ja sotekuntayhtymien pääluottamusmiehille suunntattuihin tilaisuuksiin. Lähtökohtana on kohdistaa koulutusta vuoden 2019 sote- ja maakuntauudistukseen suunniteltelujen muutosten  mukaisesti. Kohderyhmänä on pääluottamusmiehet.


JUKO tarjoaa myös puitteet yhteistoimintakursseille. Näissä koulutuksissa  järjestelyvastuu on alueelta valitulla kunnalla, joka yhdessä JUKOn toimiston kanssa suunnittelee koulutuksen. Yt-kurssin muiden osallistuvien kuntien plm:t kutsuvat kunnan edustajat kurssille. Tavoitteena on ajankohtaisten sopimus- ja lainsäädäntöasioiden lisäksi käydä läpi alueiden yhteistoimintajärjestelmiä yhdessä työnantajien edustajien kanssa.

JUKOn kunnan koulutusten kokonaisuudesta vastaa järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen, joka toimii vastuuhenkilönä pääluottamusmiespäivissä ja yhteistoimintakursseissa. Sote- ja maakuntauudistukseen kohdennetuista pääluottamusmiespäivistä vastaa Minna Holm. 

Osallistujat kutsutaan kursseille.

 

Pääluottamusmiesten peruskurssien vastuuhenkilönä toimii

neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen. 

 

 

Alla olevassa KT:n yleiskirjeessä 14/2018 on kaikki hyväksytyt koulutukset.

TJS-Opintokeskuksen koulutukset:
www.tjs-opintokeskus.fi/koulutus/kurssit

Huom! JUKO ei osallistu näihin kustannuksiin.

Lisäksi koulutuksia järjestävät JUKOn jäsenyhdistykset ja Akavan jäsenjärjestöt. VAKAVAn ja JEAn kursseille saat kutsun omasta jäsenliitostasi.

Kutsun mukana tulee ohjelma.

Linkki Vakavan ja JEAn koulutuksiin