Pääsopijoiden ja KT:n yhdessä tekemät yleiskirjeet 1/2018 ja 2/2018 liittyen KVTES:n sopimusmuutoksiin liitteineen