Ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen vaikutus jukolaisiin ja luottamusmiesten asema toimien suhteen

JUKOn hallitus päätti 27.8. vastustaa maan hallituksen hanketta, jolla lievennettäisiin alle 20 työntekijää työllistävien yritysten irtisanomisperusteita. JUKO näkee, että hallituksen esitys on kohtuuton ja aiheuttaa vain eriarvoisuutta työelämässä. Vaikka esityksessä puhutaan yrityksistä, on selvää, että kielteiset vaikutukset ulottuisivat myös julkiseen sektoriin.

JUKO ei pääsopijajärjestönä ryhdy asiassa poliittisiin työtaisteluihin, kuten eivät muutkaan pääsopijajärjestöt. Liitot ovat rajanneet ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen ulkopuolelle JUKOn luottamusmiehet. Rajaus on JUKOn kunnan neuvottelukunnan 19.9.2018 tekemän päätöksen mukainen. Luottamusmiehet hoitavat luottamusmiestehtävänsä normaalisti kieltojen aikana. Muutoin edellä sanottu pätee myös luottamusmiehiin. Neutraliteettiperiaate koskee myös sellaisia luottamusmiehiä, jotka eivät ole kokonaan vapautettuja työstään.

JUKOon kuuluvat liitot päättävät itsenäisesti työtaisteluun osallistumisesta.  Muiden kunnallisten pääsopijajärjestöjen jäsenliitoista päätöksen poliittisesta työtaistelusta ovat tehneet Tehy, Super ja Jyty. 

 

JUKOn liitoista seuraavilla on voimassa olevat painostustoimet meneillään:

 

-Talentia

-OAJ 

-Suomen Työterveyshoitajaliitto