JUKO neuvottelee julkisen sektorin lisäksi niihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset.

Terveyspalvelualan liitto ry
- Terveyspalvelualan liitto ry:n (Työterveyslaitos) työehtosopimus