Uutisia

Työsuojeluvaalit 2017

13.10.2017
Työsuojeluvaltuutettujen vaalit käydään tänä syksynä useilla työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on lain mukaan valittava työpaikoilla, joissa työskentelee vähintään 10 työntekijää. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan kaikkia työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. On tärkeää, että työpaikalla on myös asiantuntijoita ja esimiehiä edustava työsuojeluvaltuutettu.

Luova perustetaan maakuntauudistuksen yhteydessä

5.10.2017
Reformiministeriryhmä linjasi kokouksessaan 5.10.2017, että Valtion lupa- ja valvontavirasto perustetaan sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon yhteydessä 1.1.2020. Linjaus vastaa valtion pääsopijajärjestöjen yhteistä kannanottoa koskien Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisaikataulua.

Luottamusta lujittamaan! - Työturvallisuuskeskuksen tarjoamat maksuttomat luennot

26.9.2017
Työturvallisuuskeskus TTK järjestää syksyn aikana kaksi maksutonta verkkokoulutusta luottamuksesta työyhteisössä. Luottamus työyhteisössä auttaa kohtaamaan muutoksia ja ennakoimaan sekä ratkaisemaan ongelmia. Luottamus näkyy oman vastuun kantamisena niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenä.

Palkitse yhdistysaktiivi – ehdota Vuoden Välkkyä

7.9.2017
Vuoden Välkky -palkinnolla halutaan tuoda esiin ja palkita hyviä ammattiyhdistystoimintaa kehittäviä ideoita.

JUKO selvittää yhteistoiminnan totetutumista valtiolla

2.8.2017
JUKO selvittää yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain toteutumista käytännössä.