JUKO on Pardian ja JHL:n ohella valtion pääsopijajärjestö.

Pääsopijajärjestöt sopivat Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa valtion virkamiesten ja muiden palkansaajien palvelussuhteen ehdot.

 

Valtiosektorilla työskentelee yli 42 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa.

 

Virastokohtaiset virka- ja työehtosopimukset