Blogi: Julkisen sektorin kannattaa rehvastella luottamusmiehillään

16.5.2019 15:09

JUKOn luottamusmies, olet työelämän sujumisen takuuhenkilö! Olet liittojemme jäsenten ”asianajaja” ja JUKOn tuntosarvi sekä ukkosenjohdatin työpaikalla.

Huomasin tämän kirkkaasti jälleen kerran juuri päättyneillä 30 suurimman kaupungin pääluottamusmiespäivillämme Helsingissä. Näinä kahtena päivänä kuulimme loistavia esimerkkejä osaajiemme käytännön oivalluksista ja toimintamalleista.

Kunnat, seurakunnat, valtion virastot ja yliopistot voisivatkin työnantajina rehvakkaammin ylpeillä sillä, että luottamusmiestemme kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä! Rehvastella siksi, että luottamusmiehen asiantuntemusta hyödyntämällä ja sitä arvostamalla työnantaja osoittaa itsekin olevansa työelämän osaaja.

JUKO haluaa näyttää myös muille työpaikoille, miksi luottamusmies on tärkeä ja ansaitsee todellisen arvostuksen. Julkinen sektori tarjoaa suomalaiselle työelämälle jotain aivan ainutlaatuista: virka- ja työehtosopimusten kattavuus on 100-prosenttinen ja luottamusmiehen valinta on itsestäänselvyys.

Sinulta luottamusmies saamme arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan virka- ja työehtoja on kehitettävä ja minkälaisia toimintatapoja työpaikoilla tarvitaan. Ilman sinua emme tietäisi, mikä on pielessä ja mikä toimii. Sinun kanssasi on upeaa etsiä ratkaisuja työpaikan haasteisiin! Tarvitsemme sinun ja edustamiesi työntekijöiden sekä heidän ammattiliittojensa tukea ja palautetta.

Me JUKOssa haluamme kehittää toimintaamme, jotta voit hoitaa tärkeää jukolaista tehtävääsi entistä paremmin. Kaikki JUKOn toimiston rautaiset ammattilaiset tekevät työtä arkesi helpottamiseksi. Ensi vuodesta alkaen tarjoamme luottamusmiestyöhön uusia kompakteja työkaluja ja viemme kurssitarjontamme vielä paremmalle tasolle.

Uusia työkaluja tarvitaan, sillä myös lainsäädännön muutokset vaikuttavat työpaikkojen arkeen. Hallituksen kehysriihipäätös nuorten määräaikaisuuksien perusteluvaatimusten heittämisestä romukoppaan huolestuttaa ja lisää työtämme. Kun työelämää ei enää onnistuta parantamaan kolmikannassa, meidän on parannettava sitä itse entistä tehokkaammin.

Pääluottamusmiespäiviemme aikana ilahduin, miten JUKOn muutoksen suuntaan oli jo tartuttu. Eräs pääluottamusmies kertoi, kuinka hän oli joukkoineen kehittänyt yhteistyötä muiden pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa – välittämättä liittojen jäsenkilpailusta. Pääluottamusmiehet ovat rohkeasti lähestyneet paikallisia medioita ja saaneet julkisuutta työpaikan toimiville käytännöille, mutta myös epäkohdille.

Pääluottamusmies voi myös yhdessä muiden jukolaisten luottamusmiesten kanssa tehdä paikallisneuvotteluihin organisoidun mallin, jossa kullakin on oma selkeä roolinsa. Yhdessä tekemällä vastuu ja työmäärä on helpompi kestää.

Maria Löfgren

Twitter @marialofg

Keskustele aiheesta JUKOn Facebookissa