Förhandlingsverksamheten på central och lokal nivå

16.5.2019 15:11

De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen undertecknades 24.11.2011.

Huvudavtalsorganisationernas gemensamma meddelande till huvudförtroendemännen

FÖRHANDLINGSVERKSAMHETEN PÅ CENTRAL OCH LOKAL NIVÅ

 

 

Förhandlingsparter

 

De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen undertecknades 24.11.2011. Det allmänt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2012-2013 (AKTA) undertecknades i enlighet med huvudavtalet av Kommunala arbetsmarknadsverket (KT) och huvudavtalsorganisationerna Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Kommunfackets union, Teknik och hälsa FKT och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO.

 

Tehy är fortsättningsvis inte medlemsförening i någon huvudavtalsorganisation. Således har Tehy varken de rättigheter eller skyldigheter som huvudavtalet medför beträffande förhandlingsverksamheten på central och lokal nivå i kommuner och samkommuner. KT och huvudavtalsorganisationerna erbjöd Tehy en möjlighet att komma med i förhandlingsverksamheten, men Tehy beslutade att ställa sig utanför. Tehy deltog inte i förhandlingarna om AKTA och Tehy är inte heller avtalspart inom AKTA. Tehy godkände dock senare att AKTA som förhandlats fram mellan KT och huvudavtalsorganisationerna tillämpas på medlemmarna. Således tillämpas de avtalsändringar och löneförhöjningar som vi har förhandlat fram som sådana också på Tehy-medlemmarna.

 

Lokal avtals- och förhandlingsverksamhet

 

Endast avtalsparterna som förhandlar om och ingår tjänste- och arbetskollektivavtal inom kommunsektorn, det vill säga huvudavtalsorganisationernas förtroendemän/förhandlare, kan delta i förhandlingar med den lokala kommunarbetsgivaren om avtals- och samarbetsverksamhet. Det finns ingen lokal justeringspott för år 2012 som man separat borde avtala om.

 

Huvudavtalsorganisationernas förtroendemän förhandlar om och undertecknar lokala avtal. Tehy kan endast med huvudavtalsorganisationernas enhälliga beslut ansluta sig till ingångna lokala avtal.

 

Dessa anvisningar är i kraft tills man avtalar om annat i förhandlingar med KT som gäller den kommunala förhandlingsverksamheten.

 

 

                      Helsingfors 15.12.2011

 

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF 

 

KOMMUNFACKETS UNION RF

 

                             TEKNIK OCH HÄLSA FKT RF

 

                             TJÄNSTEMÄNNENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TFO RF