JUKO huolissaan Työterveyslaitoksen lisäleikkauksista

16.5.2019 15:13

Suomen uusi hallitus on strategisessa ohjelmassaan linjannut leikkaavansa Työterveyslaitoksen vuosittaisesta rahoituksesta 5 miljoonaa euroa lisää vuodesta 2016 lähtien.

Aikaisemmin tehtyjen päätösten perusteella laitoksen valtionapu on pienentymässä noin 10 miljoonaa euroa vuoteen 2017 mennessä. Jo tehdyt ja tulevat leikkaukset merkitsevät lähes 40 prosentin vähennystä Suomen merkittävimmän työelämän tutkijan ja kehittäjän rahoitukseen.

Työterveyslaitoksen rahoitusta kiristävät myös erikoislääkärikoulutukseen tehdyt mittavat rahoituksen leikkaukset sekä valtion tutkimusrahoituksen uudet vähennykset ja strategisen huippuosaamisen keskittymistä luopuminen. JUKOn pääluottamusmies Mirja Kiilunen huomauttaa, että näin nopeaa ja mittavaa rahoituksen leikkausta ei ole mahdollista toteuttaa järkevällä ja kestävällä tavalla TTL:n voimassaolevien sitoumuksien takia.

On selvää, että julkista taloutta on tasapainotettava. JUKO vetoaa hallitukseen, jotta se vielä kuitenkin harkitsi tarkkaan toteutettavien vähennysten suuruutta tai ainakin niiden jakamista useammalle vuodelle, jotta voimassa olevat sopimukset voidaan saattaa loppuun ja niiden tulokset saadaan hyödyttämään suomalaista työelämää. JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan Työterveyslaitoksen rahoituksen vakauttaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta työelämän korkeatasoinen tutkimus ja asiantuntijuus voidaan säilyttää tulevaisuudessa.

Vuosittaiset rahoituksen yllätykselliset vähennykset halvaannuttavat koko toiminnan, pääluottamusmies Kiilunen toteaa.

 

Lisätietoja: pääluottamusmies Mirja Kiilunen puh.  040 580 7498 ja puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872  

Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000 työntekijää.  JUKO on sopijaosapuolena Työterveyslaitoksen työehtosopimuksessa.