JUKO tiedottaa: Työn kannustavuus pidentämään työuria

16.5.2019 15:12

Koko julkisen sektorin neuvotteluissa tulee huomioida myös työuran kannustavuus, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen esittää.

- Jos työntekijällä riittää terveyttä, halua ja jaksamista, on kaikkien etu, että työuria jatketaan mahdollisimman pitkään. Osaavia työntekijöitä tulisi kannustaa jatkamaan työskentelyä nykyistä pidempään. Työuran jatkamista voidaan helpottaa yksilöllisin järjestelyin, kuten sopimalla ikääntyneen lyhyemmästä työajasta tai työtehtävien vaihtamisesta. Lisäksi on erittäin tärkeää säilyttää vuorotteluvapaa, Luukkainen tähdentää.

 

Kevan tänään julkaiseman tutkimuksen mukaan tärkeitä voimavaroja lähellä eläkeikää olevilla työntekijöillä ovat itse työ, työtoverit, vaikutusmahdollisuudet työssä sekä pitkän kokemuksen tuomat hyödyt. Ikääntyneen työntekijän voimavaroja taas syövät koettu kiire ja työn hektisyys sekä erilaisten tukitehtävien lisääntyminen, avustavien resurssien heikkeneminen, haasteettomat työtehtävät ja tiedon runsaus.

 

- Kuntien koulutetut työntekijät kertovat, että omaan perustehtävään ei voi enää keskittyä samalla tavalla kuin aiemmin. Kuntapalvelujen laadun kannalta olisi tärkeää, että esimerkiksi opettajat, lääkärit, insinöörit ja sosiaalityöntekijät voisivat keskittyä täysipainoisesti tehtäviinsä. Tämä vaatii töiden ja työolojen kehittämistä eri tavalla kuin aiemmin, Luukkainen korostaa.  

 

- Työuria voidaan pidentää myös kunnissa, jos henkilöstön hyvinvointia työssä seurataan ja sitä analysoidaan yhdessä työpaikoilla. Hyvinvointia tulee pyrkiä parantamaan työpaikkatasoisin toimenpideohjelmin. Työhyvinvoinnin edistämisestä tulee saada kunta-alalle kaikkia kuntaorganisaatioita sitova sopimus.

 

- Samaten organisaatiomuutoksissa on huolehdittava siitä, että työntekijöiden ja esimiesten vaikutusmahdollisuudet omaa työtä koskevaan päätöksentekoon ovat mahdollisimman hyvät, Luukkainen toteaa.

 

Kevan tutkimuksen mukaan työssä jatkaminen kiinnostaa ikääntyvää työntekijää, kun työntekijän terveys on hyvä ja työ koetaan haastavana ja tyydytystä tuovana sekä työyhteisölle lisäarvoa tuottavana. Myös taloudellinen kannustin vaikuttaa työurien jatkamiseen.

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on pääsopijajärjestö, joka neuvottelee yli 200 000 koulutetun työntekijän palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla.

 

 

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872