JUKOn kirkon sektorin neuvottelutiedote 2/2013

16.5.2019 15:11

Kirkon pääsopijajärjestöt (JUKO, Kirkon alat ja Kirkon alan unioni) ja Kirkon työmarkkinalaitos aloittivat tänään 6.9. alakohtaiset virka- ja työehtosopimusneuvottelut keskitetyn työllisyys- ja kasvusopimuksen soveltamisesta. Ensimmäisessä neuvottelussa käsiteltiin yleisellä tasolla työllisyys- ja kasvusopimusta sekä määriteltiin kokousaikataulu tuleville viikoille.

Neuvotteluissa päätettiin niin sanotun pääryhmän kokousajankohdista ja linjattiin neuvottelujen toteuttamistapaa ja muiden mahdollisten työryhmien tarvetta. Pääryhmässä ovat mukana työnantajan edustus sekä työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt. Pääryhmän kokouksia sovittiin pidettäväksi noin kerran viikossa lokakuun loppupuolelle saakka, jolloin on alakohtaisten neuvottelujen takaraja. Seuraava pääryhmän neuvottelu pidetään perjantaina 13.9.

Lisätietoja: neuvottelija Anne Kaitainen, p. 040 837 2731