JUKOn kuntasektorin neuvottelutiedote 3/2013: Alustavat tavoitteet esillä kuntasektorin neuvotteluissa

16.5.2019 15:11

Kuntasektorin neuvottelut työllisyys- ja kasvusopimuksen soveltamiseksi alkoivat tänään 9.9. pääneuvotteluryhmän tapaamisella.

Esillä olivat  osapuolten alustavat tavoitteet ja neuvottelujen aikataulu. Kokouksessa asetettiin myös neuvotteluryhmät eri sopimusaloille sekä vuosilomatyöryhmä, palkkahinnoittelutyöryhmä, jaksotyöryhmä ja työelämätyöryhmä. 

– Neuvottelut käynnistyivät hyvässä hengessä, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.
 
Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16.9. JUKOn kunnan neuvottelukunta kokoontuu käsittelemään neuvottelutilannetta ja JUKOn tavoitteita huomenna 10.9.
 
Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.
 
Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni, Tekniikka ja Terveys KTN ja TNJ. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.