JUKOn kuntasektorin neuvottelutiedote 5/2013: Kustannuslaskelmat ja sopimusrakenne esillä kuntaneuvotteluissa

16.5.2019 15:11

Kuntasektorin pääneuvotteluryhmässä käytiin tänään läpi 20 euron korotuksen kustannusvaikutukset sopimusaloittain. Myös sopimusrakenteesta ja tavoitteista keskusteltiin.

Keskusjärjestöjen puheenjohtajat pääsivät viime viikolla sopuun siitä, että 20 euron korotus heijastuu myös palkanlisiin. Korotuksen kustannusvaikutus on kunta-alalla keskimäärin 0,8 prosenttia, KVTES-sopimuksessa kustannusvaikutus on 0,88 prosenttia, opetusalalla 0,69 prosenttia, lääkärisopimuksessa 0,4 prosenttia, teknisten sopimuksessa 0,82 prosenttia ja tuntipalkkaisten sopimuksessa 1,04 prosenttia.

Kokouksessa keskusteltiin myös sopimusrakenteesta, sopimuskauden viimeisen jakson pituudesta sekä alustavasti sopimustavoitteista. Pääneuvotteluryhmä kävi läpi myös kuntasektorin eri sopimusalojen neuvottelutilanteen.
 
– Neuvottelut etenivät asiallisessa ja hyvässä hengessä, JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas kertoo.
 
Pääneuvotteluryhmän seuraava kokous on 2.10.
 
 
Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.
 
Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni, Tekniikka ja Terveys KTN ja TNJ. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.