JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen huolissaan tutkimustoiminnan tason säilymisestä

16.5.2019 15:13

Valtioneuvoston alaisen Tutkimus- ja innovaationeuvoston nimeämä asiantuntijaryhmä esitti 20.9.2012 julkaistussa selvityksessä valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta. Uudistus tulisi voimaan 2014 lukien. Nykyisiä tutkimuskeskuksia on tarkoitus yhdistää tehokkaammiksi kokonaisuuksiksi. Rahoitukseen on tulossa uusi strategisesti suunnatun tutkimuksen rahoitusväline.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry  ymmärtää tavoitteen selkeyttää tutkimuslaitoskenttää. Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa perustoimintoihin kohdistuvia säästöjä. Pikemminkin mahdolliset hallinnon keventämisestä koituvat säästöt tulee suunnata täysimääräisesti tutkimukseen.

Elämme taloudellisesti epävarmoja aikoja. Kansainvälinen kilpailu Suomen perinteisesti vahvoilla toimialoilla tuskin vähentyy tulevaisuudessa. Vahva tutkimusinfrastruktuuri ja toimiva tutkimuksen rahoitusjärjestelmä ovat Suomen kilpailukyvyn kivijalka.

Vaikka tutkimuslaitosten määrää vähennettäisiin, niin uudistuksessa tulee turvata sektoritutkimus.  Isompi tutkimusala ei saa viedä pienemmän voimavaroja. Tutkimustoiminta ei saa yksipuolistua, muutoin saatetaan menettää strategisesti tärkeitä kehityskohteita. Valtion tulee panostaa erityisesti perustutkimukseen, sillä muutoin aidosti uutta synnyttävä perustutkimus uhkaa jäädä soveltavan tutkimuksen jalkoihin.

”Uudistusten tulee perustua tutkimuksen omiin tarpeisiin ja kestävään henkilöstöpolitiikkaan”, edellyttää JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

 

Lisätietoja:

Olli Luukkainen, JUKO ry:n puheenjohtaja, 050 0652 872

Markku Nieminen, JUKO ry:n neuvottelupäällikkö, 040 060 1162