JUKOn valtiosektori tiedottaa

16.5.2019 15:10

Valtion virastoissa tulee myös perjantaina 18.9. noudattaa aivan normaaleja käytäntöjä.

Valtion virastoissa tulee myös perjantaina 18.9. noudattaa aivan normaaleja käytäntöjä esimerkiksi ”oma asia ulos” leimauksen suhteen. Työnantajalla ei ole mitään perustetta perjantain osalta muuttaa sovittuja käytäntöjä.

Suomen perustuslaki takaa kaikille ihmisille, myös virkamiehille mielipidevapauden. Virkamiehen oman ajan käyttö ei kuulu mitenkään työnantajalle, eikä työnantajalla ole oikeutta puuttua kenenkään omaan vapaa-ajan käyttöön.

Työnantaja ei voi kohdistaa minkäänlaisia sanktioita yksittäiseen viranhaltijaan/virkamieheen tai työntekijään, joka osallistuu järjestön päättämään mielenilmaukseen/työnseisaukseen työaikana. JUKOn hallitus on tehnyt virka- ja työehtosopimuslainsäädännön tarkoittaman järjestön päätöksen mielenilmaukseen/työnseisaukseen osallistumisesta. Tämä päätös suojaa kaikki JUKOn jäsenjärjestöjen viranhaltijat/virkamiehet ja työntekijät kaikilla JUKOn sopimussektoreilla.

Mielenilmauksen suhteen on odotettavissa, että työpaikoilla syntyy myös mielenilmauksen aikana tilanteita, joissa työntekijöiden edustajan eli JUKOn pääluottamusmiehen/luottamusmiehen ja työnantajan on tarpeen käydä välittömiä neuvonpitoja liittyen sopimuksiin, turvallisuuteen ym. Esimerkiksi JUKO on ohjeistanut mielenilmauksen suhteen, ettei mielenilmauksella saa vaarantaa ihmishenkiä, terveyttä eikä omaisuutta. Työnantajilla on eriäviä näkemyksiä siitä, keiden JUKOn jäsenten osallistuminen ja missä määrin aiheuttaa edellä mainitun vaaran. Tällä halutaan myös rajoittaa osallistumista mielenilmaukseen, vaikka siihen ei olisi aihetta. Pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet ovat JUKOn edustajina työpaikoilla tarvittaessa arvioimassa onko jäsenten poistumisella mielenilmaukseen todellista vaaraa ihmishengille, terveydelle tai omaisuudelle.