Kirkon yleiskirjeissä ajankohtaisia asioita

16.5.2019 15:13

Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeessä vuosilomalakiin tulevien muutosten vaikutus KirVESTES soveltamiseen ja Kirkkohallituksen kirjeessä uudet virkamiesoikeudelliset säännökset

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A9/2013

Yleiskirje A9/2013: Vuosilomalakiin tulevien muutosten vaikutus Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen

 

 

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät ja ovat luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

 

Ruotsinkielisen yleiskirjeen ilmestymisestä lähetetään erikseen ruotsinkielinen yleiskirjetiedote.

 

Yleiskirjeitä koskevia mahdollisia tiedusteluja tai kysymyksiä voi lähettää Kirkon työmarkkinalaitoksen sähköpostiosoitteeseen Enable JavaScript to view..

 
Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2013
 

Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset voimaan 1.6.2013

Keskeisimmät uudistukset koskevat viran kelpoisuusehtoja sekä virkasuhteen päättymistapoja. Myös viranhaltijoita koskevasta kurinpitomenettelystä luovutaan. Seurakuntien virkasäännöt lakkaavat olemasta voimassa siirtymäkauden jälkeen eikä niiden määräyksiä voida soveltaa 1.6.2013 jälkeen, jos ne ovat ristiriidassa uusien säännösten kanssa.
Yksityiskohtaiset tiedot tässä kirkkohallituksen yleiskirjeessä 7/2013.


Kirkkolain uudistus ei juurikaan vaikuta kirkon työsopimussuhteiseen henkilöstöön, koska työsopimussuhteisen henkilöstön oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään jatkossakin pääosin työsopimuslaissa.