Kunta-alalla palkittiin kehittämistekoja

16.5.2019 15:10

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen KunTeko 2020 -ohjelma palkitsi kymmeniä kuntaorganisaatioita ja työntekijöitä. Palkitsemisella nostetaan esille kunta-alalla tehtävää työtä työelämän kehittämiseksi sekä juhlitaan onnistumisia.

Hyvää kuntatyötä on tehty näkyväksi kolmivuotisessa Kunteko-kehittämisohjelmassa, joka tukee palveluillaan työelämän kehittämistä työpaikoilla.

Kunta-alan työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan palkitut työpaikat ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten johto, esimiehet ja henkilöstö yhdessä kantavat vastuunsa maan kilpailukyvystä ja julkisten palvelujen kehittämisestä. Työmarkkinaosapuolet ovat yhteisvoimin ja konkreettisin toimin edistäneet työelämän kehittämistä.

– Tämä on tärkeää työtä, jota KT arvostaa. Kuntatyöpaikoilla tehtävä kehitystyö on pitkäjänteistä, ja sitä on välttämätöntä jatkaa myös lähivuosina, Jalonen toteaa.

– Ohjelman avulla on tuettu työpaikkojen omaa kehittämistyötä nopeasti muuttuvassa ja toisinaan hyvinkin kuormittavassa kuntatyössä. Toimintatapojen muuttaminen onnistuu silloin kun yhteistoiminta sujuu ja asioita käsitellään ennakoiden ja avoimesti. Avoimuus synnyttää luottamuksen henkilöstön ja työnantajan välillä. Kuntekon tärkeimpänä periaatteena on tehdä asioita yhdessä, yhteistoiminnallisesti ja saavuttaa näin entistä parempia tuloksia, JUKOn edustajana ohjausryhmässä toimiva OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio tähdentää.

– Halusimme palkinnoilla nostaa kuntatyön arvostusta ja tehdä kehittämistä näkyväksi. Innostusta uudistamiseen on todella paljon, kuntatyötä kehitetään joka puolella Suomea. Myös kunta-ala ansaitsee tunnustuksensa, ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu muistuttaa.

Tunnustuspalkintoja kaikilta toimialoilta

Palkittujen joukossa esimerkiksi useita opetus- ja kasvatusalan kehittämistekoja. Kiitosta sai esimerkiksi Coaching-kulttuurin rakentaminen Vantaan varhaiskasvatuksessa. Muita palkittuja olivat mm. Hämeenkyrössä perusopetuksessa toteutettu tiimiopettajuuden kehittämishanke sekä kangasalalaisten opettajien ideoima ja toteuttama huoltajien opetussuunnitelmaopas.

Kaikki palkitut löytävät osoitteesta: http://bit.ly/2zUXTI8

KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelman päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto. Ohjelmassa tähdätään siihen, että Suomessa on Euroopan parhaat kuntatyöpaikat ja kuntapalvelut ovat vuonna 2020. Vuosina 2015–2017 ohjelmaan on osallistunut lähes 200 kuntaorganisaatioita ja melkein 4300 työntekijää ja esimiestä. Ohjelman jatkokaudelle 2018–2020 on haettu rahoitusta.