KUTSU/TIEDOTE: Mielenilmaus sosiaali- ja terveysministeriön alaisten tutkimuslaitosten budjettileikkauksia vastaan

16.5.2019 15:11

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen, Säteilyturvakeskuksen ja Kelan henkilöstöjärjestöt järjestävät mielenilmauksen eduskuntatalon edessä torstaina 23.5. klo 15.00 alkaen

Järjestöt pitävät kehysriihen päätöstä sosiaali- ja terveysministeriön alaisten tutkimuslaitosten budjettien leikkaamisesta 30 miljoonalla eurolla perustelemattomana ja suomalaisten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavana. Suomalaista asiantuntemusta ei tule leikata näin voimakkaasti tilanteessa, jossa tiedolla on entistä enemmän tarvetta.

Järjestöt vastustavat myös työryhmän ehdottamaa tutkimuslaitosuudistukseen liittyvää rahoituksen siirtoa tutkimuslaitoksilta Suomen Akatemialle ja Valtioneuvoston kanslialle.
Kutsumme ministerit ja eduskuntaryhmien edustajat kertomaan näkemyksensä kehysleikkauksesta ja jopa tuhannen valtion ja valtiorahoitteisen työntekijän irtisanomisesta. Vaadimme heitä toimimaan päätöksen peruuttamiseksi.
Lisäksi vaadimme heitä harkitsemaan tässä tilanteessa tutkimuslaitosuudistuksen tarpeellisuutta ja erityisesti siihen liittyviä rahoitusjärjestelyjä.
Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita paikalle.
 
Lisätietoja
Akava
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
THL/pääluottamusmies Timo Sinervo, gsm 029 524 7231
TTL/pääluottamusmies Mirja Kiilunen, p. 030 474 2863
STUK/luottamusmies Heikki Reisbacka, p. 09 75988465
 
STTK
Palkansaajajärjestö Pardia
THL/pääluottamusmies Satu Kerppilä, gsm 050 5170637
STUK/luottamusmies Reko Simola, gsm 050 5363 944
Kela/pääluottamusmies Ritva Timonen, gsm 040 539 2309
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (Tehy, Super, ERTO)
TTL/ TSN pääluottamusmies Riitta Velin, p. 030 474 2283
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
TTL /Stylen pääluottamusmies Päivi Roland, p. 030 474 2892
 
SAK
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
THL/pääluottamusmies Sami Mustala, gsm 029 524 8664
TTL/pääluottamusmies Pertti Närhi, gsm 040 731 4247
 
Suomen Journalistiliitto SJL
TTL/pääluottamusmies Helinä Kujala, p. 030 474 2473