Luova perustetaan maakuntauudistuksen yhteydessä

16.5.2019 15:13

Reformiministeriryhmä linjasi kokouksessaan 5.10.2017, että Valtion lupa- ja valvontavirasto perustetaan sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon yhteydessä 1.1.2020. Linjaus vastaa valtion pääsopijajärjestöjen yhteistä kannanottoa koskien Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisaikataulua.

Hallitus päätti  5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että maakunnat saavat tehtäviensä järjestämisvastuun 1.1.2020 alkaen.  Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon aikataulumuutos vaikutti merkittävästi myös valtionhallinnon tehtävien uudelleenorganisointiin. Reformiministeriryhmä linjasi kokouksessaan 5.10.2017, että valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien kokoamista valmistellaan siten, että kokoaminen toteutetaan ja Valtion lupa- ja valvontavirasto perustetaan sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon yhteydessä 1.1.2020.

Sote- ja maakuntauudistuksen eri osien yhteensovittamisen merkitys korostuu valmistelun edetessä. Uudistuksen mittakaava huomioiden lisäaika valmistelussa tulee kaikille osapuolille tarpeeseen.  Henkilöstöä koskevat keskeiset asiat, kuten virastotason sopimukset, yhteistoimintajärjestelmä, henkilöstöhallinnon ohjeistus, palkkaus, organisaatio, yhteiset toimintatavat ja -kulttuuri sekä osin rekrytoinnit pitää ratkaista pääosin ennen viraston toiminnan käynnistämistä. Koko siirtyvälle henkilöstölle on varmistettava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua lupa- ja valvontaviraston perustamisen valmisteluun ja avoimeksi tuleviin tehtäviin hakeutumiseen.  JUKO tulee painottamaan näitä seikkoja lupa- ja valvontaviraston valmistelussa.

 

Lisätietoja, VT asiantuntija Katja Aho (Enable JavaScript to view.)