Naiset ja koulutetut sivuutettiin eläkeratkaisussa

16.5.2019 15:11

Työnantajien ja kahden työntekijäkeskusjärjestön neuvottelema eläkeratkaisu on täystyrmäys naisvaltaisille aloille ja korkeasti koulutetuille työntekijöille. Ratkaisu ei myöskään kannusta jatkamaan työuria pidempään, mikä oli eläkeuudistuksen keskeinen tarkoitus. Samaten työelämän laadun parannukset jäivät uupumaan.

Näin syntynyttä neuvottelutulosta arvioi OAJ:n ja neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen. Akavan hallitus hylkäsi juuri yksimielisesti neuvottelutuloksen. Jo aiemmin aamulla esitys torjuttiin OAJ:n ja JUKOn päättävissä elimissä.

– Neuvotteluja pitäisi jatkaa, jotta myös 600 000 akavalaista palkansaajaa voisi hyväksyä lopputuloksen. Ratkaisu ei ota riittävästi huomioon yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työuraa. Teollisuusalojen ammattimies  voi aloittaa uransa jo alle 20-vuotiaana, kun taas opettaja pääsee työelämään vasta 25-26-vuotiaana. Jos molempien eläkeikä on sama, voi koko työuran ansiokertymä olla toistakymmentä prosenttia opettajan tappioksi, Luukkainen vertaa.

– Puhe hyväosaisista akavalaisista on käsittämätöntä. Esimerkiksi suuri osa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisista jää alle palkansaajien keskiansion. Viimeisten työvuosien korkeampi eläkekertymä on kompensoinut pitkää opiskeluaikaa, mutta nyt tämä ollaan jättämässä pois. Muita kuin Akavaa ei heikennys huolettanut.

– Ratkaisu on epäreilu naisvaltaisten alojen, kuten opetus- ja hoitoalojen työntekijöille. Heillä on usein perhevapaita ja jatko-opintoja. Lisäksi monet heistä toimivat tehtävissä, joissa työ tunkeutuu vapaa-ajalle. Opetus- ja hoitoalojen eläkekertymät asetettiin näissäkin neuvotteluissa vastakkain yksityissektorin miesvaltaisten alojen kanssa. Muistettakoon, että naisen euro on vain osa miehen eurosta jo palkkatasossa. Kyse on oikeudenmukaisuudesta. Se niistä juhlapuheista tasa-arvon puolesta!

Eläkeratkaisun hyväksi puoleksi Luukkainen nimeää sen, että myös henkisen työn raskaus voidaan ottaa huomioon työuraeläkkeen tarkastelussa. Luukkainen kannattaa myös eläkepalkan laskentatavan muutosta.

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872