PTYn neuvottelutulos 1.2.2012-31.3.2014

16.5.2019 15:13

PTYlle saavutettiin neuvottelutulos

PTYTES:n neuvottelutulos

Sopimuskausi 1.2.2012–31.3.2014

Yleiskorotus 1.2.2012 lukien 1,9 %.
Yleiskorotus 1.3.2013 lukien 1,56 %.
Työntekijälle, jonka työsuhde on alkanut viimeistään 1.11.2011 ja on keskeytymättä jatkunut 1.2.2012 saakka, maksetaan helmikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä raamisopimuksen mukainen 150 euron suuruinen erillinen kertaerä.
Paikallinen järjestelyerä 1.2.2012 0,5 %
Paikallinen järjestelyerä 1.3.2013 0,5 %

Työryhmät: Palkkausmääräysten selkiyttäminen, työaikapankki, raamisopimuksen mukaisten työelämän kehittämistä koskevien kysymysten selvittäminen sekä vuosilomamääräysten selkiyttäminen.

Lisäksi sovittiin isyyspalkallisuudesta (6 pv), luottamusmiesten palkkioiden nostamisesta.
Tarkempia ohjeita sopimuksen soveltamisesta annetaan myöhemmin.

Lisätietoja: Jouni Vattulainen p. 040-5909049