Sote-uudistus vaarantaisi lähipalvelut

16.5.2019 15:11

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO katsoo, ettei hallituksen ehdottamalla sote-uudistuksella paranneta kansalaisten palveluja, vaan sillä vaarannetaan muun muassa perusopetus. Sote ei ratkaise väestön muuttuneen ikärakenteen aiheuttavia palvelutarpeita. Sote-rakenteiden sijaan JUKO perää todellisia rakenteellisia uudistuksia.

Neuvottelujärjestö JUKO viittaa tänään julkaistuun kuntakyselyyn sote-esityksen vaikutuksista. Kunnat pelkäävät uudistuksen lisäävän niiden menoja. Ne katsovat myös, että sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja toimeenpano erkanevat liiaksi toisistaan.

Sote-uudistuksen vakavimpana seurauksena JUKO pitää kuntien heikentyvää kykyä huolehtia muista niiden vastuulle jäävistä peruspalveluista. Kunnat joutuisivat kattamaan paisuvia sote-kulujaan leikkaamalla erityisesti perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta.

Valtaosa kyselyyn vastanneista kunnista arvioikin, että niillä on joko huonot mahdollisuudet tai ei lainkaan mahdollisuuksia järjestää peruspalvelujaan, jos hallituksen esitys toteutuu.

JUKOn mielestä sote-ehdotus on epäonnistunut myös kansalaisten vaikuttamisen ja osallistumisen kannalta. Kolme neljäsosaa kunnista katsoo, ettei sote-alueen hallintomalli toimi demokratian näkökulmasta. Hallinto ei tue myöskään kunnan omistajaohjausta. Sote-alue on kuntien mielestä tarpeeton, ja sen päätöksentekomalli turvaa huonosti kuntien vaikutusmahdollisuudet.

JUKO pitää vakavana kuntien johtopäätöstä, jonka mukaan sote-uudistus heikentäisi lähipalveluja. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ei saa saattaa sekasortoon muita peruspalveluja.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee yli 200 000 koulutetun työntekijän palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion ja kirkon sekä yliopistojen sopimusalueilla.

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872