Tämän takia aluevastaavakokeilu on tärkeä – 4 vetäjää paljastaa suunnitelmansa

16.5.2019 15:09

Aluevastaavakokeiluun on lähtenyt mukaan neljä pääluottamusmiestä: Marko Bohm Lapissa, Virve Mikkonen Pohjois-Karjalassa, Raimo T. Nieminen Pirkanmaalla ja Johanna Rantanen Kanta-Hämeessä. Tässä gallupissa he kertovat, miksi kokeilu on tärkeä ja mitä suunnitelmia heillä on jukolaisen porukan yhteen kokoamiseksi.

Miksi aluevastaavakokeilu on tärkeä?

Marko Bohm: Tarvitsemme tiiviimmän lähiverkoston. Eri luottamusmiehet voisivat jakaa nykyistä enemmän kokemuksiaan ja tietoa työpaikoilla tapahtuneista ja suunnitelluista muutoksista – esimerkiksi niin, että ”meillä on tullut esiin tällaista, joten teidän muidenkin kannattaa olla hereillä”. Kyse on myös viestinnästä JUKOsta alueille ja päinvastoin. Me voisimme välittää alueilta JUKOn toimistoon enemmän tietoa siitä, mitä meillä tapahtuu, jotta asiat eivät jää vain omaan päähämme ja huoneeseemme.

Virve Mikkonen: Tämä on oiva keino yhdistää jukolaista kenttää ja rakentaa siltoja läpi JUKOn. Sektoreiden eri organisaatioilla on usein samoja asiakkaita ja yhteisiä edustettavia, eli rajapintoja löytyy. Tärkeää on yhteinen rintama ja laaja-alainen edunvalvonta. Näin jukolainen kenttä näkyy vahvana myös ulospäin.

Raimo T. Nieminen: Avainasia on yhteydenpito eli ajankohtaisten asioiden jakaminen. Maakunnassa yksi tietää yhden ja toinen toisen asian. Kun pidämme yhteyttä, jokainen saa lisää tietoa. Lisäksi on tärkeää saada korkeasti koulutettujen ammattilaisten oma ääni ja tietotaito myös päättäjille päin ja nykyistä laajemmin hyödynnettäviksi. Jukolaisella joukollamme on elämästä ja yhteiskunnasta kiistatta paljon sellaista tietoa, joka vielä jää vaille riittävää käyttöä niin paikallisella, valtakunnallisella kuin koko Euroopan unioninkin tasolla.

Johanna Rantanen: On olennaista saada tärkeä tieto luottamusmiehille nopeasti ja yhtäaikaisesti, ja keskinäinen yhteydenpito on luotava mahdollisimman helpoksi. Myös laaja-alainen yhteinen näkemys on valtava pääoma. Mitä yhtenäisempi ja suurempi joukkomme on, sitä paremmin voimme vaikuttaa ja sitä varmemmin saamme edustajamme sellaisiin pöytiin ja ryhmiin, missä on tarpeen olla mukana.  

Mitä odotat aluevastaavakokeilulta?

Marko Bohm: Hyvin matalan kynnyksen yhteydenpitoa ja sitä, että me kaikki kokisimme keskinäisen vuorovaikutuksen arvokkaaksi. Kun meillä jokaisella on turva ja lähikontakti myös omalla alueellamme, saamme sitäkin kautta tukea työhömme.

Virve Mikkonen: Verkostoitumista ja verkostojen luomista. Pohjois-Karjalassa on jukolaisia luottamusmiehiä kaikkiaan 92, joista pääluottamusmiehiä 26. Toiveena on, että jo tämän vuoden aikana opimme tuntemaan toisemme paremmin ja näemme, miten jukolaista kenttää tuodaan yhteen. Emmehän voi koskaan tietää, milloin seuraavaksi tarvitsemme toisten apua ja tukea. Myös yhteinen edunvalvonta on olennaista. Pyörimme paljon samojen asioiden äärellä – esimerkiksi kunnissa, sotessa ja valtiolla henkilöstöön liittyvät asiat ovat hyvin samankaltaisia.

Raimo T. Nieminen: Yhteydenpidon rakentumista. Pirkanmaalla on 70 luottamusmiestä, joista pääluottamusmiehiä on 11. Aikoinaan Akavan aluetoimikunta kokosi meitä luottamusmiehiä hyvin muun muassa iltatilaisuuksiin, mutta tuo toimikunta lakkautettiin. Verkostosta ja yhteisestä toiminnasta on paljon hyötyä ja hyviä esimerkkejä. Kun 1990-luvulla täältä Tampereelta yritettiin lopettaa lääketieteellinen tiedekunta, teimme valtavasti taustatyötä yli sektorirajojen ja jaoimme tietoa päättäjille – ja tiedekunta säilyi.

Johanna Rantanen: Jukolaisuuden kasvamista. Olemme maakuntavalmistelussa tehneet luottamusmiesten yhteistyötä yli sektorirajojen, ja se on koettu hyväksi ja toimivaksi. Emme ole liittojen, tietyn työpaikan tai sektorin edustajia, vaan nimenomaan tämän maakunnan jukolaisia. Parasta on, että saamme koottua näkemyksiä laaja-alaisesti eri työpaikoilta ja sektoreilta ja voimme jakaa hyviä käytäntöjä. Laajentuneen tietämyksen ansiosta pystymme mahdollisesti myös ennaltaehkäisemään epäkohtia.

Millaisia kokeiluun liittyviä suunnitelmia sinulla on jo nyt?

Marko Bohm: Lapin alueella on 53 luottamusmiestä, joista pääluottamusmiehiä on 9. Välimatkat täällä ovat pitkät, joten pidämme yhteyttä ennen kaikkea sähköpostitse ja sosiaalisen median  kautta sekä Skype-kokouksilla.

Virve Mikkonen: Tähtäimessä on muun muassa miitinki, jossa olisivat paikalla Siun soten henkilöstöjohtaja ja maakuntauudistuksen henkilöstöasiantuntija. Tapaamisessa jukolaiset luottamusmiehet saavat ensi käden tietoa uudistuksista työnantaja-asiantuntijoiden näkökulmasta ja voivat vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan.

Raimo T. Nieminen: Näen, että jokaisessa maakunnassa tämä kokeilu toteutuu omalla tavallaan, sillä joka alueella on ominaispiirteensä, kuten erilaiset työllisyystilanteet. Haluan saada porukan yhteiseen näkemysriiheen – enkä ainoastaan pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä, vaan koko jukolaisen kentän. Eri ammattien edustajat toimivat nyt pitkälti omissa ympyröissään, mutta yhteinen visio puuttuu. Tähtään siihen, että saisimme yhteistä näkemyksellistä otetta yli sektoreiden mutta myös ammattiryhmittäin.

Johanna Rantanen: Luon Kanta-Hämeen luottamusmiehille tiedotusverkoston, joka toimii sähköpostin välityksellä. Pyrin saamaan jokaiseen alueen luottamusmieheen kontaktin vuoden 2019 aikana ja kutsun verkoston jäseniä myös koolle. Esimerkiksi helmikuussa on yhteistoimintakurssi Kanta-Hämeen kuntasektorin luottamusmiehille. Kurssille osallistuu mahdollisesti myös muiden sektoreiden luottamusmiehiä Hämeenlinnasta.

Lue myös:

Luottamusmiehet haluavat tiiviin lähiverkoston – aluevastaavakokeilu käynnistyi.