Työajan pidennystapa edelleen auki kuntapöydässä

16.5.2019 15:12

Kunta-alalla on tänään neuvoteltu tiiviisti. Kysymys vuosityöajan pidentämistavasta jäi edelleen auki, vaikka siinäkin edistyttiin.

– Pääsimme sopuun siitä, ettei pidennystä toteuteta vuosilomaa lyhentämällä. Neuvottelut muista vaihtoehdoista eivät tänään edenneet. Palaamme neuvottelupöytään maanantaina klo 10.30, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.

Tänään sunnuntaina kuntapöydässä päästiin pitkälle yksimielisyyteen KVTES- allekirjoituspöytäkirjasta, lomarahaleikkauksesta, paikallisen sopimisen edistämisestä ja työaikapankista.

Kankaan mukaan tavoitteena on edelleen saavuttaa neuvottelutulos annettuun takarajaan eli ensi tiistaihin mennessä. 

***

Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ja Kunta-alan unioni ry. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.

 ................

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa kunta-alalla 115 000 palkansaajaa. JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.