Työnantaja runnoo yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistamista

16.5.2019 15:13

Seuraavassa tapaamisessa todennäköisesti selviää, voidaanko valmistelua palkkausjärjestelmän uudistamiseksi enää jatkaa.

Palkansaajajärjestöt ja työnantajia edustava Sivistystyönantajat jatkoivat maanantaina 22.1. neuvotteluja yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta.

Tapaamisessa palkansaajat vastasivat työnantajan palkkausjärjestelmää koskevaan uusimpaan ehdotukseen. Työnantaja haluaa edelleen siirtää palkanmuodostusta enemmän paikalliselle tasolle. Palkansaajat esittivät palkkausjärjestelmän kehittämistä rauhallisemmin. Seuraavassa tapaamisessa todennäköisesti selviää, voidaanko valmistelua palkkausjärjestelmän uudistamiseksi enää jatkaa.

Palkansaajien pöytään tuomien ehdotusten käsittelylle on toistaiseksi löytynyt vähän aikaa. Tekstimuutosten kokonaisuudesta tulisi päästä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen ennen kuin keskustelu palkankorotuksista voidaan aloittaa.

Yliopistojen työehtosopimus on voimassa tammikuun loppuun. Sen jälkeen alkaa sopimukseton tila, ellei uutta sopimusta ole siihen mennessä saatu aikaan.

Neuvottelut jatkuvat 25.1.

Voit seurata JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia myös Facebookissa ja Twitterissä. Lue lisää JUKOn neuvottelutavoitteista artikkelista ”JUKO haluaa selkeyttää yliopistojen työaikajärjestelmiä”.

Lisätietoja:
- JUKOn yliopistoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Niemelä, p. 050 340 2725
- JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784

-------
På svenska

Arbetsgivaren driver hårt sitt förslag till förnyande av universitetens lönesystem

Förhandlingarna mellan löntagarorganisationerna ja arbetsgivarparten, Sivistystyönantajat, om ett nytt kollektivavtal för universitetssektorn fortsatte på måndagen 22.1.

På dagens möte bemötte facket arbetsgivarnas senaste förslag till revidering av lönesystemet. Arbetsgivarna vill fortfarande i sitt förslag att lönebildningen skulle mer ske på lokal nivå. Facket föreslår att lönesystemet borde utvecklas i en mer lugn takt. På följande möte torde det bli klart huruvida man kan fortsätta beredning av en reform av lönesystemet.
 
De förslag som facket fört fram har tills vidare fått mycket blygsamt med tid vid förhandlings-bordet. Man borde uppnå ett någorlunda samförstånd om helheten av textförändringar innan man kan inleda själva löneförhandlingen.

Universitetssektorns kollektivavtal är i kraft till slutet av januari. Efter denna tidpunkt är vi inne i
en avtalslös period om ett nytt kollektavtal inte slutits tills dess.

Förhandlingarna fortsätter på torsdag 25.1.

Tilläggsinformation:
- FOSUs viceordförande för universitetsförhandlingsgruppen Tarja Niemelä, p. 050 340 2725
- FOSUs förhandlingschef Markku Kojo, p. 0400 419784.

-----
In English

The Employer Push Hard to Renew the Salary System

The Association of Finnish Independent Education Employers (AFIEE), (which represent the Universities) and the JUKO, Trade Union for the Public and Welfare Sectors (JHL) and Federation of Salaried Employees (Pardia) which represent the employees, continued their collective bargaining January 22.

In the meeting on Monday the Employees gave their answer to the Employer’s latest proposal regarding the salary system. The Employer is still looking to shift the decisions about salary raises to more local level. The Employees propose that the renewal of the salary system must be done carefully and with adequate time. Whether or not the preparations for the renewal of the salary system are able to continue at this point, is most likely decided in the next meeting.

So far, there has been very little time to go over the propositions brought to the table by the Employees. There should be at least some mutual understanding about the changes to the collective agreement’s texts, before bargaining about the salary raises may begin.

The Collective Agreement for the Universities is valid until the end of January. Unless a new collective agreement has been reached before that, the universities will enter a period in which there is no collective agreement in force.

The collective bargaining continues January 25.
 
For further information, please contact:
- Negotiation Manager Markku Kojo, JUKO, tel. +358 400 419784.