Työterveyslaitokselle neuvottelutulos

16.5.2019 15:11

Työterveyslaitosta koskevan työehtosopimuksen neuvotteluissa on 22.10. saavutettu työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen neuvottelutulos.

Sopimusjaksoja on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti kaksi. Ensimmäinen sopimusjakso on 1.2.2014 - 30.11.2015 ja toinen jakso 1.12.2015 -31.1.2017. 

Ensimmäisellä jaksolla henkilökohtaisia ja palkkaryhmäpalkkoja korotetaan 1.6.2014 lukien 20 euron yleiskorotuksella ja 1.6.2015 lukien 0,4 % yleiskorotuksella. 

Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat toisen jakson palkankorotuksista kesäkuussa 2015. Ellei yksimielisyyteen päästä, työehtosopimuksen osapuolet voivat irtisanoa työehtosopimuksen päättymään ensimmäisen sopimuskauden loppuun mennessä.

Neuvottelutulos sisältää joitain yksittäisiä tekstimuutoksia sekä muutoksen koulutuspalkkioiden maksukäytännöissä. Uusi käytäntö tulee voimaan 1.2.2014 ja sen oltua käytössä vuoden ajan muutoksen vaikutuksia arvioidaan yhteisesti. 

Työaikapankin käyttöönottoa ja matka-aikakorvauskäytännön kehittämistä valmistellaan sopimuskauden aikaisissa työryhmissä. Lisäksi pysyvä palkkausjärjestelmäryhmä jatkaa työtään. 

Henkilöstön edustajien korvauksiin on tulossa maltilliset korotukset. 

Jos työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista keskitettyä ratkaisua ei synny, raukeaa sopimus automaattisesti. 

Neuvottelutulos menee JUKOn hallituksen hyväksyttäväksi tämän viikon aikana. 

Lisätiedot: neuvottelija Anne Kaitainen, puh 040 837 2731

 

Työterveyslaitosta koskevan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat työnantajaa edustava Työterveyspalvelualan liitto ry ja työntekijöitä edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.