Työterveyslaitoksen neuvotteluissa

17.1.2018 00:00

saatiin tänään 2.2. pöydälle työnantajan ensimmäinen esitys

sopimuskauden pituudesta ja korotuksista. Järjestöt katsoivat, että esitetty 27 kk:n pituinen sopimuskausi on liian pitkä, eikä korotustaso ollut riittävä. Tekstikysymysten osalta päästiin jo varsin pitkälle muutamaa yksityiskohtaa lukuun ottamatta. Aikataulullisista syistä neuvottelut jatkuvat vasta torstaina 8.2., mutta taustatyöt ovat käynnissä koko ajan.