Valtion koordinaatti kokoontui tänään

16.5.2019 15:13

Valtion neuvottelutiedote 16.5.2016

Selviytymislauseke

Selviytymislausekkeesta keskusteltiin hyvin lyhyesti. Huomenna pienryhmässä esitetään työnantajan malli. Keskiviikon koordinaatissa sitten jatketaan.

Työaika

TA haluaisi edelleen pidentää enemmän virastotyöaikaa kuin jaksotyöaikaa.

Jaksotyön osalta heikot arkipyhät ovat vahvasti keskusteluissa. Työajan lyhentävä vaikutus toisin sanoen poistettaisiin kolmen arkipyhän osalta.

Virastotyön osalta on tarpeen löytää muunlaisia ratkaisuja. Esillä on ollut liukumasaldojen käyttöä ja työaikapankkimallia sekä päivittäisen työajan pidentämistä. Järjestöt pitivät muutoinkin esillä työaikapankkia.

Lomarahojen leikkaus

Keskusteltiin mihin kohtaa sopimusta kirjoitetaan tämä väliaikainen lomarahojen pienennys. Tuleeko se allekirjoituspöytäkirjaan vai vuosilomasopimukseen.

 

Lisätietoja

Valtion neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Jari Lehto 040 066 7045

Valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, 040 060 1162

 

Tiedotteen jakelu ja kommentit sisällöstä

Tiedotetta voi levittää asiaan kuuluville tahoille, esimerkiksi työpaikan jukolaisille. Tiedotteen sisältöön liittyvää palautetta voit lähettää osoitteeseen Enable JavaScript to view..

 

Mikä on JUKO?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiolla työskentelee noin 28 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Muita valtion pääsopijajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Työnantajaa edustaa valtion työmarkkinalaitos VTML. Nämä tahot neuvottelevat ja solmivat yhdessä valtion virka- ja työehtosopimukset.