Vuosilomat, matkakustannusten korvaaminen ja henkilöstöedustajien asema esillä valtion pöydässä

16.5.2019 15:13

Valtion sopimusneuvotteluissa keskusteltiin 19.1. vuosilomasopimuksesta, matkakustannusten korvaamissopimuksesta ja henkilöstöedustajien asemasta. Työnantajan puolelta ei tullut ymmärrystä järjestöjen tavoitteille. Työnantaja haluaisi siirtää ongelmalliset asiat seuraavalle sopimuskaudelle asetettaviin työryhmiin. Neuvottelut näistäkin asioista kuitenkin jatkuvat. Työnantaja jakoi sopimuksen teknisiä muutoksia (esimerkiksi voimassa olevien lakien nimien muutoksia) koskevan version. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta etuisuuksiin. Tällä viikolla keskityttiin siis tekstikysymyksiin; rahasta ja sopimuskauden pituudesta ei keskusteltu.