Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry (PTY) on nyt Avaintyönantajat AVAINTA ry

 

19.3.2014

Vuodesta 1993 lähtien Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry (PTY) nimisenä toimineen työnantajaedunvalvontajärjestön uudistuneita toimintoja jatketaan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n nimellä.

Avaintyönantajat  AVAINTA ry on monitoimialainen yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontajärjestö, jonka suurimmat toimialat ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoala,  opetus- ja sivistysala, tekniset alat sekä erityisalat.