Isänpäiväblogi: Isät haluavat olla lastensa kanssa – palkallisista vanhempainvapaista keino houkutella osaajia julkiselle sektorille

8.11.2019 09:54

Nykyisät haluavat viettää aikaa pienten lastensa kanssa. Arjen ja isyyden muuttuminen vahvistaa tarvetta jakaa vanhempainvapaat tasaisemmin, kun isän oikeus palkalliseen isyysvapaaseen on vain murto-osa äidin vastaavista vapaista.

Nopein väylä lisätä työelämän tasa-arvoa ovat työehtosopimukset: mitä enemmän isät pitävät perhevapaita äitien rinnalla, sitä tasaisemmin jakautuvat vanhemmuuden kustannukset.

Kummallakin vanhemmalla on oltava oikeus täysipainoiseen läsnäoloon lapsensa elämässä. Näin kohenee työelämän tasa-arvo, ja perheystävällisestä työelämästä saataisiin osaltaan nostetta Suomen surkeaksi kääntyneeseen syntyvyyteen. Voittajia ovat lopulta kaikki – perheet, isät, äidit, lapset, työnantajat ja yhteiskunta.

Julkisella sektorilla tuhannen taalan paikka

Tärkeän askeleen oikeaan suuntaan julkinen sektori otti vuoden 2018 työehtosopimusneuvotteluissa, kun kunta-ala sopi palkallisen isyysvapaan pidentämisestä 6 päivästä 12 päivään. Tällä tiellä haluamme jatkaa: kevään 2020 neuvotteluissa vastaavia pidennyksiä on saatava myös valtiolle, kirkolle ja yliopistoihin. Kunnissakin riittää toki tekemistä, ja tasa-arvotyötä jatketaan myös siellä.

Tavoitteellisuus kannattaa, sillä isien palkallisten vapaiden lisääminen on toimialalle ja työpaikalle vetovoimatekijä. Julkisen sektorin onkin tarpeen ottaa tasa-arvotyössä edelläkävijän rooli, sillä kuntien ja valtion tehtävistä eläköityy lähivuosina kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Palkalliset isävapaat ovat oiva keino osaavan työvoiman houkuttelemiseksi julkiselle sektorille – ja pitämiseksi alalla. Palkalliset perhevapaat isille voisivat osaltaan taittaa lisäksi julkisen sektorin naisvaltaistumista.

Myös ansiotason nostaminen julkisella sektorilla on merkittävä vetovoimatekijä ja tasa-arvoa edistävä toimenpide. On kestämätöntä, että edelleen löytyy korkeakoulutettuja, vaativan asiantuntija- ja esimiestyön ammattilaisia, joiden tehtäväkohtainen palkka ei yllä edes 3 000 euroon.

Akavalaisen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn edustamien alojen työehtosopimusneuvottelut alkavat ensi vuoden alussa. Kaikki JUKOn sopimukset päättyvät 31. maaliskuuta 2020.

JUKO-liitot https://www.juko.fi/tata-on-juko/jasenyhdistykset-ja-liitot-1/

Nyt kuitenkin hyvää isänpäivää isille, isoisille ja kaikille isähahmoille!

Mari Keturi

Toiminnanjohtaja
050 461 9315

Henkilöesittely mood

Päätehtävät

  • JUKOn toiminnan ja toimiston johtaminen
  • Neuvottelutoiminnan kehittäminen ja koordinointi
  • Kuntasektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta
  • Hallituksen ja puheenjohtajiston sihteeri ja esittelijä