Blogi: JUKO työelämän kehittäjänä – koronatuelle tarve työpaikoilla

3.3.2021 07:00

Työelämän kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon. Keva julkaisee 11. maaliskuuta tutkimuksen, josta selviää, miten kuntien, valtion ja seurakuntien työntekijät voivat korona-ajan työssään. Myös JUKO on ollut suunnittelemassa julkisen alan työhyvinvointitutkimusta.

Ne, jotka tuntevat JUKOn, mieltävät meidät monesti neuvottelujärjestöksi, joka vastaa akavalaisten julkisen sektorin palkansaajien virka- ja työehtosopimusneuvotteluista. Sitä JUKO tietysti tekee, mutta me teemme myös paljon muuta.

Olemme yhä vahvemmin mukana kehittämässä työelämää, ja tätä työtä tekevät kaikki sektorimme. Parhaiten tunnen tilanteen kirkon sektorilla ja kuntasektorilla, joissa olen itse mukana.

Kuntien Kunteko-hankkeen juurilla jatkaa Kuntatyö 2030, joka kokoaa yhteen työelämän kehittämisen hankkeita ja toimintoja. Kuntatyö 2030 -brändin alla jatkamme valtakunnallista kehittämistä muiden kunta-alan palkansaajien pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajan kanssa. Yhteisenä tavoitteena on edelleen edistää työn tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua.

Sosiaali- ja terveysministeriön Työ2030-ohjelman rahoituksella pääsopijajärjestöjen toteuttama Kekseliäät kehittäjät -hanke tukee kuntatyöpaikkojen toimintatapojen uudistamista erityisesti koronakriisissä. Hanke käy tiivistä vuoropuhelua organisaatioiden kanssa ja kartoittaa, mitä työelämän kehittämisessä tapahtuu sekä miten pandemia vaikuttaa organisaation kehittämiseen ja toimintaan.

Seurakuntatyöpaikoille vahvistusta luottamukseen perustuvaan työkulttuuriin

Kirkon sektorilla palkansaajajärjestöt ja Kirkon työmarkkinalaitos jatkavat työelämän kehittämistä uudella Kirteko 2030 -hankkeella. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäksi tavoitteena on vahvistaa seurakuntatyöpaikkojen yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria.

Työpaikoilla käytävän vuoropuhelun kannustimeksi tarkoitettua verkkovalmennusta Tulevaisuuden työelämätaidot on jatkettu vuoden loppuun. Valmennuksessa on nyt huomioitu myös tarve koronaan liittyvään tukeen.

Kevään Kirteko-tapaamiset toteutetaan koronan takia webinaareina, joihin kutsutaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöasiantuntijoita sekä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. Tapaamisissa keskustelemme kirkon työn ja työelämän muutoksesta ja arvioimme koronatilanteen vaikutusta muutokseen.

Työelämän kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon. JUKO osallistuu muun muassa Kuntien eläkevakuuttajan Kevan joka toinen vuosi toteuttaman julkisen alan työhyvinvointitutkimuksen suunnitteluun.

Tutkimus selvittää, kuinka kuntien, valtion ja seurakuntien työntekijät voivat työssään. Maaliskuun 11. päivä julkaistavasta tutkimuksesta selviää myös, miten koronaepidemia on vaikuttanut työoloihin ja työhyvinvointiin.

Anne Mikkola

Kirjoittaja on JUKOn kirkon sektorin neuvottelupäällikkö.

Anne Mikkola

Neuvottelupäällikkö
040 837 2731

Henkilöesittely mood

Päätehtävät

  • Kirkon sektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta
  • Luottamusmiesten koulutus
  • Kirkon neuvottelukunnan sihteeri ja esittelijä
  • Työelämän kehittämisasiat