Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOon voi kuulua akateemisesti koulutettuja, korkeakoulutettuja tai erityiskoulutettuja edustava järjestö tai näiden yhteenliittymä. Tällä hetkellä näitä JUKO ry:n jäsenyhdistyksiä on kahdeksan. JUKO on yhdistysten yhdistys. Henkilöjäseniä JUKOlla ei ole. JUKOn jäsenyhdistyksillä ja näiden jäsenliitoilla sen sijaan on lähes 200 000 akavalaista maksavaa henkilöjäsentä eri sopimusaloilla.

 

JUKO ry on pääsopijajärjestö kirkon, kunnan, valtion ja yliopistojen sopimusaloilla. Lisäksi JUKO neuvottelee ja sopii jäsenyhdistystensä ja näiden liittojen jäsenten palvelussuhteen ehdoista myös eräillä muilla sopimusaloilla. JUKO ry:n nimissä on useita keskustason virka- ja työehtosopimuksia. Näiden lisäksi on lukuisia paikallisia tai virasto- ja laitoskohtaisia sopimuksia.

 

Julkisen sektorin sopimuksista päättävät käytännössä hallituksen asettamat kirkon, kunnan, valtion ja yliopiston neuvottelukunnat. Muiden sopimusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää JUKOn hallitus, joka myös vahvistaa neuvottelukuntien päätökset.

 

Lisää tietoa JUKOn organisaatiosta, jäsenmääristä ja jäsenyhdistyksistä löydät täältä.