Kunta-alan noin 423 000 palkansaajista runsas neljännes on jukolaisia. Kaikkiaan kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa on n. 65 % jukolaisista eli runsaat 130 000 palkansaajaa. Suurimmat yksittäiset palkansaajaryhmät ovat opettajat, lääkärit, lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijät. Näiden lisäksi jukolaisia työskentelee lukuisissa eri tehtävissä kaikilla kunnan hallinnonaloilla. Tehtävät ovat yleensä paljon koulutusta vaativia asiantuntijatehtäviä sekä johto- ja esimiestehtäviä.

JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Reilu 30 % kunta-alan jukolaisista palkansaajista kuuluu kunnallisen opetusalan virka-  ja työehtosopimuksen piiriin (n. 63 000). Kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen sopimusalalla työskentelee yli 20 % kunta-alan jukolaisista (n. 45 000). Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen piirissä on noin joka kymmenes kunta-alan jukolainen palkansaaja (n. 16 000). Loput jukolaisista kunta-alan palkollisista kuuluvat kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sopimusalalle (yli 7 000).

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
Kunnallinen lääkärien työehtosopimus
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus