Markku Nieminen

"Oikeudenmukaisuuden edistäminen on työni perusta"

 

Valitsit JUKO-kirjaimista itsellesi O:n. Miksi se tuntui läheisimmältä?

O on niin kuin oikeus ja oikeudenmukaisuus, joka on työni perusta ja johtotähti: haluan ajaa palkansaajille oikeudenmukaisia palvelussuhteen ehtoja sekä oikeudenmukaista kohtelua. Se taisi alun perinkin olla yksi syy siihen, miksi lähdin juristin uralle. Aiemmin puolustin usein sopimusten oikeaa tulkintaa työtuomioistuimen oikeudenkäynneissä eli ajoin oikeutta jäsenkunnalle. Nykyään tuon työn hoitavat palkatut juristit. Nyt edistän valtiosektorin jäsenten työelämän hyviä ratkaisuja sopimusneuvottelujen avulla.

Mikä on työssäsi ajankohtaista juuri nyt?

Palkkausjärjestelmien uudistaminen niin keskustasolla, kuin virastotasolla tehtävät uudet järjestelmät, joita tarvitaan, kun virastoja on yhdistelty toisiinsa. Keskustasolla selvitetään, voidaanko valtiolla kaikissa virastoissa käyttää samanlaista, eli vain yhtä palkkausjärjestelmäsopimusta. Hanke on varsin kunnianhimoinen ja voikin olla, ettei se ainakaan yhdellä kertaa toteudu. Todennäköisempi malli on, että tehdään ministeriöille ensin yksi palkkausjärjestelmäsopimus ja sitten se levitetään muuhun hallintoon.

Miksi haluat tehdä juuri tätä työtä, ja mikä siinä on innostavinta?

Tämä on erittäin monipuolista työtä, jossa voin vaikuttaa asioihin hyvin eri tasoilla lainsäädännöstä aina lain tulkintaan ja toteutukseen asti. Minua motivoi työssäni yhteiskunnan kehittäminen yhä paremmaksi. Olen noin 80 prosenttia työajastani muualla kuin omalla toimistollamme. Käyn esimerkiksi eduskunnassa kuultavana, valtiovarainministeriössä tapaamassa neuvottelujemme vastapuolta tai työpaikoilla tapaamassa luottamusmiehiä ja työnantajien edustajia. Välillä käyn esittämässä pääsopijajärjestöjen puheenvuoron valtion eri seminaareissa. Lisäksi teen neuvonta- ja vaikuttamistyötä ja koulutankin välillä. Innostavinta on neuvotteleminen, koen sen omaksi alakseni. Se on hyvin mielenkiintoista, koska siinäkin aiheet vaihtuvat. Lisäksi kirjoitan ohjeita siitä, miten uusia lakeja ja sopimuksia sovelletaan käytännössä.

Milloin aloitit JUKOssa ja mitä teit tätä ennen?

Olen ollut JUKOssa sen perustamisesta lähtien, tulin tänne Akavasta. Aluksi JUKOn nimi oli Akava-JS. Koulutukseltani olen juristi ja varatuomari sekä aiemmalta koulutukseltani merkonomi. Olen tehnyt töitä tämän lisäksi esimerkiksi asianajotoimistossa ja vakuutusyhtiössä.

Neuvottelupäällikkö
0400 601 162Enable JavaScript to view.

Päätehtävät

  • Valtiosektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta
  • Lakimiestehtävät
  • koulutuksen koordinointi ja pääluottamusmiesten koulutus
  • Valtion neuvottelukunnan sihteeri ja esittelijä