Uutisia

”Hyvä, että ulkoministeriö teetti riippumattoman selvityksen häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta ministeriössä. Oli siis tärkeää, että me JUKOssa nostimme kissan pöydälle. Nyt tärkeintä on ottaa selvityksen tulokset tosissaan ja käynnistää ulkoministeriön toimintakulttuurin muutos käytännössä – ja yhteistyössä henkilöstön kanssa”, sanoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.
Henkilöstön edustajat on kutsuttava mukaan häirinnän vastaiseen työhön ulkoministeriössä, JUKO vaatii. Vastuuministerit ilmoittivat riippumattoman selvityksen tekemisestä vain tunteja sen jälkeen, kun JUKO toi julkisuuteen ulkoministeriössä esiintyvän häirinnän.
Ulkoministeriössä on tehty kymmeniä ilmoituksia häirinnästä, mutta suurta osaa niistä ei ole lähdetty selvittämään ministeriön sisäisten ohjeiden mukaisesti. ”Päinvastoin työnantaja on arvostellut henkilöstön edustajia, jotka ovat asioiden selvittämistä pyytäneet. Tämä on erittäin huolestuttavaa”, sanoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön asiantuntija, lakimies Katja Aho.
Reformiministeriryhmä linjasi kokouksessaan 5.10.2017, että Valtion lupa- ja valvontavirasto perustetaan sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon yhteydessä 1.1.2020. Linjaus vastaa valtion pääsopijajärjestöjen yhteistä kannanottoa koskien Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisaikataulua.
JUKO selvittää yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain toteutumista käytännössä.
Ajankohtaisia nostoja valtion sektorilta.
Ajankohtaisia nostoja valtion sektorilta.
Ajankohtaista tietoa valtiosektorilta ja JUKOn toimistolta.
Alueellistamisen koordinaatioryhmä luovutti valtion työpaikkojen sijoittumista alueille koskevan selvityksensä. Selvityksessä tarkastellaan valtion budjettitalouden henkilötyövuosien kehitystä vuosina 2010 - 2015 sekä toimipaikkojen toteutettuja ja suunnitteilla olevia muutoksia maakunnittain ja kunnittain.
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn valtion neuvottelukunta on hyväksynyt ja JUKOn hallitus on vahvistanut valtion neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta.
VM antoi tekstiesitykset lomarahaleikkauksesta, selviytymislausekkeesta ja työajan pidennysmalleista.