Uutisia

Uusi Kunteko-ohjelman julkaisu Tekoja ja tekijöitä on ilmestynyt!

15.5.2017
KunTeko 2020 -ohjelman Tekojen Torilta löytyy jo lähes 200 kuntaorganisaatioiden itsensä ilmoittamaa kehittämistekoa. Nyt ilmestyvässä uudessa julkaisussa kerrotaan syvällisemmin työelämän kehittämisestä. Tekoja ja tekijöitä porautuu kuntatyön problematiikkaan ja tuo esiin, millaisin työkaluin ja neuvoin kuntatyötä kehitetään Kemissä, Ikaalisissa, Laukaassa ja Tyrnävällä

Kuntien ja kuntayhtymien luottamusmieskauteen vuoden jatko

5.5.2017
JUKOn kunnan neuvottelukunta päätti kokouksessaan 23.4.2017, että kuntiin ja kuntayhtymiin sote- ja maakuntauudistuksen alkamisen jälkeen jäävien pääluottamusmiesten, luottamusmiesten ja heidän varaluottamusmiestensä voimassa olevaa kautta jatketaan vuodella eli 31.7.2019 saakka.

Kuntasektorin sopimusten määräaikaisesta soveltamisesta sovittu maakunnissa ja yhtiöitetyssä toiminnassa

2.5.2017
KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat sopineet 18.4.2017 kuntasektorin sopimusten soveltamisesta maakunnissa sekä kuntasektorin ja maakunnan yhtiöitetyssä toiminnassa. Sopimuksia sovelletaan kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnasta annetun lain voimaantulosta alkaen.

Kuormitus hallintaan -seminaari 5.-6.6.2017

20.3.2017
Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmän valmistelema ensimmäinen Kuormitus hallintaan –seminaari järjestetään Helsingissä 5.-6.6.2017. Ohjelmassa on huomioitu julkisen alan kuormitustekijät, muutokset ja niiden hallintakeinot. Seminaari on tarkoitettu työsuojelutoimijoiden lisäksi myös esimiehille, työntekijöille sekä työterveyshuollolle.

Pakkovapaiden hintana heikentynyt palvelu ja turvallisuus

23.2.2017
Palkattomat pakkovapaat heikentävät kuntalaisten palveluja ja turvallisuutta. Siksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ei suosittele jäsenilleen ns. talkoovapaita.