JUKO ry on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Kirkon, kuntien, valtion ja yliopistojen pääsopijajärjestönä se valvoo yli 200 000 palkansaajan etuja. Lue lisää 

Jukolassa tapahtuu


Työllisyys- ja kasvusopimus

Kunta: JUKOn luottamusmiestoiminta uuden työnantajan aloittaessa toimintansa (14.12.2016)
Kunta: Ohje luottamusmiehille kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan pidentämisen suhteesta työsopimuksiin (14.11.2016)
Kirkko: Luottamusmiestiedote (4.8.2016)
Kunta: Luottamusmiestiedote (3.6.2016)
 

Yhteystiedot

Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry
käyntiosoite: Kellosilta 7
postiosoite: Rautatieläisenkatu 6
 

Ajankohtaista

9.1.2017

Kirkon uuden luottamusmiessopimuksen soveltamiseen siirtyminen edellyttää paikallista sopimista – ns. vanhaa luottamusmiessopimusta voidaan noudattaa nykyisten luottamusmieskausien loppuun asti

1.2.2017 voimaan tulevassa sopimusratkaisussa, KirVESTES 2017:ssa, on uudistettu myös luottamusmiessopimusta (KirVESTES 2017 liite 12). On kuitenkin huomattava, että kaikki uuden luottamusmiessopimuksen määräykset tulevat voimaan vasta nykyisten luottamuskausien päätyttyä, jollei paikallisesti sovita, että uusi lm-sopimus otetaan käyttöön jo aiemmin. Siirtymäaikaa koskeva määräys löytyy uuden luottamusmiessopimuksen 13 pykälästä.
5.1.2017

KirTEKO -kilpailun osallistumisaikaa jatkettu

Kirkon työelämäpalkinto KirTEKO 2017 -kilpailulla etsitään hyviä käytäntöjä ja tehdään seurakuntien kehittämistyötä näkyväksi. Osallistumisaikaa on jatkettu helmikuun loppuun. Kilpailun pääpalkinto on 2017 euroa.
9.12.2016

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen: Työn henkisestä kuormittavuudesta uusi kansantauti

Työajan riittämättömyys ja henkisen kuormituksen kasvu nousevat esiin julkisalan työhyvinvointia koettelevana tekijänä. Myös työntekijöiden määrä koetaan yleisesti riittämättömäksi.
8.12.2016

Seuraa livenä seminaaria kunta-alan ja kirkon työhyvinvoinnista 9.12.

Julkisen alan työhyvinvointi 2016 -tutkimuksen tulokset julkistetaan perjantaina 9.12. klo 8.30 järjestettävässä seminaarissa Kansallismuseossa.
22.11.2016

Suomen mallille tarvitaan laajempi näkemys aloista ja yhteinen hyväksyntä

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää mahdottomana, että ainoastaan vientiteollisuus määrittelisi palkankorotuslinjan. Luukkainen muistuttaa, että myös muun muassa tutkimus, koulutus ja innovaatiotoiminta ovat alttiina kansainväliselle kilpailulle.

Minut on valittu 
luottamusmieheksi - mitä teen?

Lue lisää >>