JUKO ry on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Kirkon, kuntien, valtion ja yliopistojen pääsopijajärjestönä se valvoo yli 200 000 palkansaajan etuja. Lue lisää 

Jukolassa tapahtuu


Työllisyys- ja kasvusopimus

Yliopisto: Luottamusmiestiedote (10.2.2015)
Kunta: Luottamusmiestiedote (15.10.2014)
Valtio: Neuvottelukunnan tiedote (17.4.2014)
Kirkko: Luottamusmieskirje (24.3.2014)

 

Yhteystiedot

Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry
postiosoite:
Rautatieläisenkatu 6
00520 HELSINKI
 
käyntiosoite:
Maistraatinportti 2
 

Ajankohtaista

24.4.2015

Kirkon työelämä 2020 –ohjelma käyntiin

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt ovat kääntäneet työelämään kohdistuvat muutosvaatimukset mahdollisuudeksi. Ne ovat valmistelleet Kirkon työelämä 2020 –ohjelman (Kirteko), jonka tarkoitus on rohkaista kirkon työpaikkoja, niiden johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä.
1.4.2015

Kunnat motivoituneita työsuojeluun

Aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaiset ovat tehneet vuonna 2014 kunta-alalle yli 2000 työsuojelutarkastusta. Noin puolet tarkastuksista kohdentuivat sosiaali- ja terveysalalle ja neljäsosa opetusalalle.
26.3.2015

Kunteko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma käynnistyy

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyössä valmistelemalle Kunteko 2020-ohjelmalle on myönnetty rahoitus vuosille 2015–2017. Ohjelman tavoitteena on, että Suomessa on vuoteen 2020 mennessä Euroopan parhaat kuntatyöpaikat. Samalla pyritään vastamaan kuntasektorin tulevien vuosien haasteisiin. Ohjelman toimenpiteillä edistetään työelämän laatua ja tuloksellisuutta kunta-alalla ja tehdään näkyväksi kuntatyöpaikoilla tehtävä kehittämistyö.
18.3.2015

Työyhteisö mukana muutoksessa

Kirkon työelämätoimijoiden verkostotapaaminen 24.4.2015 Helsingissä

Minut on valittu 
luottamusmieheksi - mitä teen?

Lue lisää >>