JUKO ry on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Kirkon, kuntien, valtion ja yliopistojen pääsopijajärjestönä se valvoo yli 200 000 palkansaajan etuja. Lue lisää 

Jukolassa tapahtuu


Työllisyys- ja kasvusopimus

Kunta: Paikallisen sopimisen edistäminen (20.1.2017)
Kunta: JUKOn luottamusmiestoiminta uuden työnantajan aloittaessa toimintansa (14.12.2016)
Kunta: Ohje luottamusmiehille kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan pidentämisen suhteesta työsopimuksiin (14.11.2016)
Kirkko: Luottamusmiestiedote (4.8.2016)
 

Yhteystiedot

Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry
käyntiosoite: Kellosilta 7
postiosoite: Rautatieläisenkatu 6
 

Ajankohtaista

23.2.2017

Pakkovapaiden hintana heikentynyt palvelu ja turvallisuus

Palkattomat pakkovapaat heikentävät kuntalaisten palveluja ja turvallisuutta. Siksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ei suosittele jäsenilleen ns. talkoovapaita.
21.2.2017

Rauma painosti henkilöstönsä pakkovapaille

Rauman kaupunki painosti henkilöstönsä palkattomille pakkovapaille uhkaamalla pitkillä lomautuksilla. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä yt-menettelylle ei ollut todellista perustaa eikä tarvetta, vaikka sitä perusteltiin tuotannollisin ja taloudellisin syin.
7.2.2017

Henkilöstön asema turvattava sote-uudistuksessa

Kunnista maakuntien palvelukseen siirtyy yli 200 000 henkilöä.
6.2.2017

Lisää asiantuntijuutta ja osaamista

Katja Aho aloitti 6.2. asiantuntijana JUKOssa. JUKO vahvistaa entisestään asiantuntijuuttaan maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvissä asioissa.
27.1.2017

JUKO kummeksuu Oulun yliopiston yt-neuvotteluja

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO pitää Oulun yliopiston käynnistämää laajaa yt-menettelyä kehnosti perusteltuna ja yliopistojen perustehtävää haittaavana. Tällä viikolla alkaneet yt-neuvottelut koskevat jopa yli 400 akavalaista. Kaikkiaan menettelyn piirissä on noin 900 yliopiston työntekijää.
25.1.2017

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset osittaista hoitorahaa saaviin

Kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-ala unioni ry ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry sekä KT Kuntatyönantajat esittävät huolestuneisuutensa kilpailukykysopimuksen mukaiseen työajan pidentämiseen ja osittaiseen hoitorahaan liittyen.
23.1.2017

Kirteko-verkostotapaaminen Turussa 21.3.

Tapaamisen teemana on YHDESSA ENEMMÄN – Tulevaisuuden johtaminen ja yhteistoiminta kirkossa. Tapaamiseen ovat tervetulleita seurakuntien johto, esimiehet ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat sekä työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet. Verkostotapaaminen tarjoaa mahdollisuuden keskustella, ideoida ja työstää työelämän kehittämisen ajatuksia ja hyviä käytäntöjä, saada ajankohtaista työelämätietoa ja jakaa sitä
9.1.2017

Kirkon uuden luottamusmiessopimuksen soveltamiseen siirtyminen edellyttää paikallista sopimista – ns. vanhaa luottamusmiessopimusta voidaan noudattaa nykyisten luottamusmieskausien loppuun asti

1.2.2017 voimaan tulevassa sopimusratkaisussa, KirVESTES 2017:ssa, on uudistettu myös luottamusmiessopimusta (KirVESTES 2017 liite 12). On kuitenkin huomattava, että kaikki uuden luottamusmiessopimuksen määräykset tulevat voimaan vasta nykyisten luottamuskausien päätyttyä, jollei paikallisesti sovita, että uusi lm-sopimus otetaan käyttöön jo aiemmin. Siirtymäaikaa koskeva määräys löytyy uuden luottamusmiessopimuksen 13 pykälästä.

Minut on valittu 
luottamusmieheksi - mitä teen?

Lue lisää >>