JUKO ry on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Kirkon, kuntien, valtion ja yliopistojen pääsopijajärjestönä se valvoo yli 200 000 palkansaajan etuja. Lue lisää 

Jukolassa tapahtuu


Työllisyys- ja kasvusopimus

Valtio: Neuvottelukunnan tiedote (17.4.2014)
Kirkko: Luottamusmieskirje (24.3.2014)
Kunta: Luottamusmiestiedote (28.2.2014)
Kunta: Muistio henkilöstön asemasta kuntaliitoksissa (17.12.2013)


 

Yhteystiedot

Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry
Rautatieläisenkatu 6
 

Ajankohtaista

15.4.2014

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan palkansaajajärjestöt: Kuntien asema palveluiden tuottajana on turvattava sote-uudistuksessa

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat päättäneet, että Suomen sote-palvelut järjestetään vuodesta 2017 alkaen viiden vahvan alueellisen järjestäjän, kuntayhtymän toimesta.
24.3.2014

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskauden 1.4.2014-31.1.2017 materiaali on nyt sovittu kokonaisuudessaan

Lokakuussa hyväksyttyä Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista Kirkon virka- ja työehtosopimusta 2014-2016 on täydennetty kirkon pääsopijaosapuolten 18.3.2014 hyväksymällä sopimuksella.
20.3.2014

Ei palkka-alea -opas

Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat tänään julkaisseet Ei palkka-alea -oppaan, jossa on ohjeita palkkamenojen leikkauksia ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin.
20.3.2014

Kuntien yt-neuvotteluissa turvattava kuntalaisten palvelut

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen puheenjohtajat katsovat, etteivät kunnat selviä velvoitteistaan, jos henkilöstöä lomautetaan ja työntekijöiden määrä karsitaan minimiin. Henkilöstön määrä ja tehtävät ovat epätasapainossa, ja lomautukset pahentavat tilannetta entisestään. Kunnat käyttävät jo nyt moninaisia henkilöstön jaksamiseen kielteisesti vaikuttavia leikkauksia.

Minut on valittu 
luottamusmieheksi - mitä teen?

Lue lisää >>