JUKO ry on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Kirkon, kuntien, valtion ja yliopistojen pääsopijajärjestönä se valvoo yli 200 000 palkansaajan etuja. Lue lisää 

Jukolassa tapahtuu


Työllisyys- ja kasvusopimus

Kunta: Henkilöstön edustus sote- ja maakuntauudistuksessa -materiaalia (21.9.2016)
Kirkko: Luottamusmiestiedote (4.8.2016)
Kunta: Luottamusmiestiedote (3.6.2016)
Kunta: Kunnan neuvottelukunnan päätös palkanleikkaussopimuksiin kohdassa Kunta/Kuntien yt-menettelyt (21.1.2016)

 

Yhteystiedot

Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry
käyntiosoite: Kellosilta 7
postiosoite: Rautatieläisenkatu 6
 

Ajankohtaista

19.9.2016

Kirteko-verkostotapaamisten ilmoittautuminen on käynnissä

Kehittäminen kannattaa aina! Pienetkin kehittämisteot palkitsevat tekijänsä: työ sujuu paremmin, resurssit kohdistuvat paremmin, henkilöstö voi paremmin ja ennen kaikkea seurakunnan jäsenet ja kansalaiset kokevat seurakunnan toiminnan vaikuttavaksi. Kirkon työelämätoimijoiden Kirteko-verkosto on seurakuntien omiin lähtökohtiin perustuvasta kehittämisestä kiinnostuneiden seurakuntatyönantajien, työsuojeluvaltuutettujen, luottamusmiesten sekä kehittämiseen tukea tarjoavien tahojen kohtaamispaikka. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden keskustella, ideoida ja työstää työelämän kehittämisen ajatuksia ja hyviä käytäntöjä, saada ajankohtaista työelämätietoa ja jakaa sitä.
5.9.2016

Ministeri: Hallitus on sitoutunut kuntatalouden tasapainottamiseen

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen vahvistaa, että hallitus on sitoutunut kuntatalouden tasapainottamiseen.
2.9.2016

Tiukka vääntö johti kilpailukykysopimukseen

Maan hallituksella ja kunta-alan pääsopijajärjestöillä on nyt yhteinen näkemys siitä, kuinka kilpailukykysopimus vaikuttaa kuntatalouteen.
1.9.2016

Kunta-alan kohtalo jäi auki

Puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo, että JUKO ja muut kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat yhä halukkaita neuvottelemaan keinoista, joilla vuodelle 2017 kohdistuvat, kiky-sopimuksesta aiheutuvat lisäleikkaukset voitaisiin torjua.
31.8.2016

Kunta-alan pääsopijat: Kikyn vastaiset lisäleikkaukset poistettava budjetista

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen mielestä valtiovarainministeriön budjettiesitys sisältää kilpailukykysopimuksen vastaisesti kuntiin ja kuntapalveluihin kohdistuvia lisäleikkauksia.
18.8.2016

Kunta-alan pääsopijajärjestöt: Kunnissa 8 000 työpaikkaa vaarassa

Pääsopijajärjestöt edellyttävät, että sovitusta pidetään kiinni ja kilpailukykysopimuksesta aiheutuvat verotulomenetykset kompensoidaan kunta-alalle täysimääräisesti valtion toimesta.
4.8.2016

Nelivuotinen hanke kehitti kuntien työsuojelua

Työsuojeluviranomaisen valtakunnallisen kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen loppuraportti on valmistunut.

Minut on valittu 
luottamusmieheksi - mitä teen?

Lue lisää >>