Neuvottelu-uutisia

[1-15] [16-21]
Valtion sopijaosapuolet pääsivät tänään sopuun valtion virkamiehiä ja työntekijöitä koskevasta sopimuksesta vuosille 2018-2020.
Keskustelu valtion neuvottelupöydässä pyöri keskiviikkona 7.2. tekstikysymysten ympärillä. – Järjestöpuoli toi uusia esityksiä tekstierimielisyyksien ratkaisemiseksi. Näyttää kuitenkin siltä, että työnantajan ja järjestöpuolen näkemykset enemmänkin loittonevat kuin lähenevät, toteaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.
JUKOn valtion neuvottelukunta päätti tänään 5.2. nostaa järjestövalmiuttaan: JUKOlla on valmius antaa työtaisteluvaroitus välittömästi, jos valtiosektorin neuvottelut eivät etene tällä viikolla palkansaajapuolta tyydyttävällä tavalla.
Valtiosektorin takkuavat sopimusneuvottelut jatkuivat tänään maanantaina 5.2. Viime viikolla annettu tarjouspaketti on edelleen epätasapainossa. Uutta kokonaista tarjouspakettia työnantaja ei ole antanut.
Valtion neuvotteluissa otettiin sunnuntaina valitettavasti takapakkia: palkansaajapuolen hämmästykseksi työnantajan esitykset olivat heikompia, kuin vielä aiemmin tällä viikolla esitetyt.
Valtion neuvottelut ovat siis jatkuneet tänään sunnuntaina 4.2. "Aamupäivällä kerrattiin auki olevia asioita ja työnantaja toi muutosesityksiä teksteihin. Eteneminen on vielä kovin tahmeaa, ja iltapäivällä puhutaan raharatkaisusta ja sopimuskaudesta", neuvottelupäällikkö Markku Nieminen kommenttoi neuvottelupaikalta.
Valtion neuvottelut ovat tiivistyneet kahden viimeisen päivän aikana. – Auki olevien asioiden määrä on vähentynyt merkittävästi, mutta vielä on isoja kysymyksiä ratkaistavana, toteaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.
Valtiosektorin neuvottelut jatkuvat ja sopimuksista neuvotellaan parhaillaan tiiviisti. Valtion virka- ja työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.1., joten JUKOssa hiotaan myös järjestövalmiutta siltä varalta, että neuvotteluissa ei edistyttäisi toivotulla tavalla.
Valtion neuvotteluissa käytiin aamulla 30.1. läpi työnantajan tekemiä laskelmia yksittäisten tekstikysymysten kustannusvaikutuksista. Työnantajalla ei ollut esittää eilisestä poikkeavaa tarjousta palkankorotuksista ja sopimuskauden pituudesta, joten niistä ei tänään juuri keskusteltukaan.
Maanantai 29.1. oli tiivis päivä valtion neuvottelupöydässä: ryhmät kokoontuivat kahteen otteeseen neuvottelemaan sopimuskokonaisuudesta. Työnantaja antoi päivällä uuden esityksen tekstikokonaisuudeksi, mutta mitään merkittävää edistystä ei tapahtunut. – Neuvottelut näyttävät nyt poikkeuksellisen takkuisilta, toteaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.
Valtion koordinaatti kokoontui tänään 26.1. kahteen kertaan, aamulla ja iltapäivällä. Järjestöpuoli antoi oman sopimuskoonnoksensa, jossa työnantajan keskiviikkona antamaan pohjaan oli lisätty järjestöjen tavoitteet; tänään käsillä olleessa koonnoksessa näkyivät siis molempien osapuolten tavoitteet. Tekstimuutosten kustannusvaikutuksia ei ole vielä selvitetty.
Valtiosektorin neuvotteluissa käytiin 24.1. läpi työnantajan laatimaa sopimuskoonnosta, joka sisälsi työnantajan pykälämuotoon laatimat sopimustavoitteet. Koonnokseen oli otettu mukaan työntekijäpuolen tavoitteista vain häivähdys.
Maanantaina 22.1. valtion neuvottelupöydässä keskusteltiin niistä molempien osapuolten tavoitteista, joita ei oltu vielä käsitelty yksityiskohtaisesti. Listalla oli esimerkiksi muutosturva ja palkkausjärjestelmät.
Valtion sopimusneuvotteluissa keskusteltiin 19.1. vuosilomasopimuksesta, matkakustannusten korvaamissopimuksesta ja henkilöstöedustajien asemasta. Työnantajan puolelta ei tullut ymmärrystä järjestöjen tavoitteille. Työnantaja haluaisi siirtää ongelmalliset asiat seuraavalle sopimuskaudelle asetettaviin työryhmiin. Neuvottelut näistäkin asioista kuitenkin jatkuvat. Työnantaja jakoi sopimuksen teknisiä muutoksia (esimerkiksi voimassa olevien lakien nimien muutoksia) koskevan version. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta etuisuuksiin. Tällä viikolla keskityttiin siis tekstikysymyksiin; rahasta ja sopimuskauden pituudesta ei keskusteltu.
Valtion neuvottelupöydässä käytiin 17.1. yksityiskohtainen ja seikkaperäinen keskustelu työaikakysymyksistä, mutta merkittävää etenemistä ei tapahtunut. Työnantaja suhtautuu erittäin epäilevästi, ellei suorastaan penseästi pääsopijajärjestöjen työaikatavoitteisiin. Paljon työtä edessä ennen kuin yhteisymmärrykseen päästään työaika- ja muista tekstikysymyksistä. Neuvottelut jatkuvat valtion pöydässä perjantaina 19.1. ja silloin käsittelyssä ovat vuosilomiin ja matkustamiseen liittyvät tekstikysymykset.
RSS ATOM