Neuvotellen ja sopien - järjestövalmius kunnossa

20.11.2017

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren alustaa tilaisuudessa

Osana työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluita JUKO nostaa valmiuttaan tukea neuvotteluja myös järjestöllisten toimien kautta.

Parhaillaan on menossa tilaisuus JUKOn eri sektoreille neuvottelutilanteesta sekä järjestövalmiuskoordinaatiosta.