Hallitus ja toimielimet

JUKOn ylin päättävä elin on liittokokous ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitus edustaa neuvottelujärjestöä ja tekee sen puolesta sopimuksia.

Julkisen sektorin sopimuksista päättävät käytännössä hallituksen asettamat kirkon, kunnan, valtion ja yliopiston neuvottelukunnat. Muiden sopimusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää JUKOn hallitus, joka myös vahvistaa neuvottelukuntien päätökset.

Toimielintemme tarkemmat tehtävät on määritelty JUKOn säännöissä, lue tästä

JUKO ry:n hallitus 2020–2021

Puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ)

Varsinainen jäsen Varajäsen
Annarilla Ahtola (Vakava) Arja Lusa (Vakava)
N. N. (OAJ) Pekka Pankkonen (OAJ)
Petri Kääriäinen (OAJ) Kari Nieminen (OAJ)
Laura Lindholm (Lääkärikartelli), vpj Anja Eerola (Lääkärikartelli)
Petri Lindroos (OAJ) Eila Urpilainen (OAJ)
Johanna Moisio (Tieteentek.) Hanna Tanskanen (OAJ)
Anitta Pakanen (OAJ) Kristiina Johansson (OAJ)
Tero Ristimäki (Talentia) Paula Kangasmaa (Talentia)
Jore Tilander (JEA), vpj Kari Eskola (JEA)
Ville Viita (Vakava), vpj Tarja Niemelä (Vakava)
Puhe- ja läsnäolo-oikeus
Eve Becker
Jussi Junni
Jari Järvi
Kukka Junno
Tiina Mäkinen
Harri Liikkanen
Jonne Rinne

Neuvottelukunnat 2020–2021