Hallitus ja toimielimet

JUKOn ylin päättävä elin on liittokokous ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitus edustaa neuvottelujärjestöä ja tekee sen puolesta sopimuksia.

Julkisen sektorin sopimuksista päättävät käytännössä hallituksen asettamat kirkon, kunnan, valtion ja yliopiston neuvottelukunnat. Muiden sopimusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää JUKOn hallitus, joka myös vahvistaa neuvottelukuntien päätökset.

Toimielintemme tarkemmat tehtävät on määritelty JUKOn säännöissä, lue tästä

JUKO ry:n hallitus 2018–2019

Puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ)

Varsinainen jäsen Varajäsen
Annarilla Ahtola (Vakava), vpj Arja Lusa (Vakava)
Päivi Koppanen (OAJ) Santeri Palviainen (OAJ)
Petri Kääriäinen (OAJ) Kari Nieminen (OAJ)
Laura Lindholm (Lääkärikartelli), vpj Anja Eerola (Lääkärikartelli)
Petri Lindroos (OAJ) Pasi Pesonen (OAJ)
Anitta Pakanen (OAJ) Kristiina Johansson (OAJ)
Pekka Pankkonen (OAJ) Eila Urpilainen (OAJ)
Tero Ristimäki (Talentia) Paula Kangasmaa (Talentia)
Jore Tilander (JEA), vpj Kari Eskola (JEA)
Ville Viita (Vakava) Arja Varis (Vakava)
Puhe- ja läsnäolo-oikeus
Kristina Holmberg
Jussi Junni
Jari Järvi
Harri Liikkanen
Johanna Moisio
Jonne Rinne

Neuvottelukunnat 2018–2019