Tule luottamusmieheksi

Haluatko kehittää työpaikkaasi ja kehittyä myös itse? Oletko tarvittaessa tiukka tyyppi mutta aina asiallinen? Uskallatko hypätä kohti uutta? Jos vastauksesi yhteenkin kysymykseen on kyllä, voit olla työpaikkasi seuraava luottamusmies!

Tule mukaan JUKOn joukkueseen!

Toimintamme olennainen osa on paikallisen tason edunvalvonta laajan luottamusmiesverkostomme avulla. Luottamusmiehemme neuvottelevat työnantajien kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhteen kysymyksissä.

JUKOn luottamusmies on työelämän asiantuntija ja hyvän työyhteisön takuuhenkilö. Ilman luottamusmiehiämme emme tietäisi, mikä on työpaikoilla pielessä ja mikä toimii. Työelämä on melkoisessa myllerryksessä, ja siksi luottamusmiehiä ja heidän näkemyksiään tarvitaan entistä enemmän.

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren

Luottamusmiesvaalit

Tie luottamusmieheksi alkaa vaaleista. Kun olet kiinnostunut ehdokkuudesta luottamusmieheksi, ota rohkeasti yhteyttä pääluottamusmieheen tai omaan liittoosi.

Vaalien järjestämisestä vastaavat luottamusmiehet. Vaaleissa jokaisella JUKOn jäsenliittojen jäsenellä on äänioikeus sekä oikeus asettua ehdokkaaksi vaaleihin. On tärkeää, että eri ammattiryhmien ja/tai sopimusalojen edustus on mahdollisimman kattava paikallisessa luottamusmiesorganisaatiossa. Lue tarkemmat vaaliohjeet.

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmies edustaa JUKOn liittoihin kuuluvaa jäsenistöä paikallisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Tärkeä tehtävä on myös jäsenten neuvonta erilaisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa. Monet luottamusmiehet toimivat lisäksi erilaisissa yhteistoimintaryhmissä.

Lue luottamusmiestemme kokemuksia työstään.

Luottamusmiesjärjestelmä

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on yksi valtakunnallisista pääsopijajärjestöistä. JUKO neuvottelee työ- ja virkaehtosopimuksista kirkon, kunnan, valtion ja yliopistojen sopimusaloilla. Valvomme yli 200 000 akavalaisen palkansaajan etuja. JUKOn neuvottelemien sopimusten piirissä on 588 000 palkansaajaa.

JUKOlla on noin 3 900 luottamusmiestä, joista yli 700 on pääluottamusmiehiä, 1 700 muita varsinaisia luottamusmiehiä ja loput varaluottamusmiehiä.

Luottamusmieskoulutus

JUKO pitää huolta luottamusmiehistään ja tukee heitä tehtävissään. JUKO ja jäsenliitot kouluttavat luottamusmiestehtäviin. Luottamusmiehille järjestetään peruskursseja ja neuvottelupäiviä. Muuna koulutuksena järjestetään yhteistoimintakursseja ja työsuojelukoulutusta. Apua ja tukea työhön saa muutenkin JUKOn toimiston asiantuntijoilta!

Lue lisää: Luottamusmiehille tarkoitetut koulutukset eri sektoreillamme