Tule luottamusmieheksi

Haluatko kehittää työpaikkaasi ja kehittyä myös itse? Oletko tarvittaessa tiukka, mutta aina asiallinen tyyppi? Uskallatko hypätä uuteen? Jos vastauksesi yhteenkin kysymykseen on kyllä, voit olla työpaikkasi seuraava luottamusmies!

Tule mukaan JUKOn joukkueeseen!

Olennainen osa toimintaamme on paikallisen tason edunvalvonta laajan luottamusmiesverkostomme kautta. Luottamusmiehemme neuvottelevat työnantajien kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhteen kysymyksissä.

JUKOn luottamusmies on työelämän asiantuntija ja hyvän työyhteisön takuuhenkilö. Ilman luottamusmiehiämme me JUKOssa ja JUKOn jäsenliitoissa emme tiedä, mikä työpaikoilla toimii ja mikä kaipaa korjaamista. Työelämä on melkoisessa myllerryksessä, siksi luottamusmiestä ja hänen näkemystään tarvitaan työssä entistäkin enemmän.

Luottamusmiesvaalit

Tie luottamusmieheksi alkaa vaaleista. Kun olet kiinnostunut ehdokkuudesta luottamusmieheksi, ota yhteyttä pääluottamusmieheen tai liittoosi.

Vaalien järjestämisestä vastaavat luottamusmiehet. Vaaleissa jokaisella JUKOn jäsenliiton jäsenellä on äänioikeus ja oikeus asettua ehdokkaaksi. On tärkeää, että eri ammattiryhmien ja/tai sopimusalojen edustus on mahdollisimman kattava paikallisessa luottamusmiesorganisaatiossa. Tarkemmat vaaliohjeet.

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmies edustaa JUKOn liittoihin kuuluvaa jäsenistöä paikallisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Tärkeä tehtävä on myös JUKO-liittojen jäsenten neuvonta erilaisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa. Monet luottamusmiehet toimivat lisäksi erilaisissa yhteistoimintaryhmissä.

Luottamusmiesjärjestelmä

Luottamusmiesjärjestelmän tehtävä on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä ja työrauhan ylläpitämistä.

JUKOlla on noin 3 500 luottamusmiestä: pääluottamusmiehiä, varsinaisia luottamusmiehiä ja varaluottamusmiehiä.

Luottamusmieskoulutus

Me JUKOssa pitämme huolta ja tuemme luottamusmiehiämme. JUKO ja jäsenliitot kouluttavat luottamusmiestehtäviin: järjestämme peruskursseja ja neuvottelupäiviä. Muuna koulutuksena järjestämme yhteistoimintakursseja ja työsuojelukoulutusta. Apua ja tukea työhön saat JUKOn toimiston asiantuntijoilta.

Lue lisää: Luottamusmiehille tarkoitetut koulutukset sektoreillamme