JUKOn strategia

Muutos Vaikuttaminen Yhteistyö
Näihin pohjaa JUKOn strategia vuosina 2022–2026. Päivitetty strategia on vastaus voimakkaaseen työmarkkinoiden ja työelämän murrokseen, jossa mannerlaatat liikkuvat myös palkansaajien arjessa.

JUKOn päätehtävä on rakentaa virka- ja työehtosopimuksilla neuvottelujärjestöön kuuluvien akavalaisten julkisalojen liittojen jäsenille parempaa työelämää ja lisätä hyvinvointia työssä.

JUKOn tehtävä on varmistaa liittojen kanssa, että luottamusmiehillä on ajantasainen tieto ja tuki neuvottelu- ja vaikuttamistyössään. Tällä strategiakaudella JUKO painottaakin koulutuksen ja yhteistyökulttuurin kehittämistä.

JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa, kuntia lähellä olevilla Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

JUKO päivitti strategiansa – ”Muutos toimintaympäristössä vaatii vahvan etukenon” | 28.5.2022