JUKOn strategia

PERUSTEHTÄVÄ

Aktiivinen ja menestyksellinen
korkeakoulutettujen edunvalvoja ja hyvän työnteon edellytysten rakentaja
yhteiskunnan avainalueilla

TULEVAISUUSKUVA

Uudistuvan julkisen sektorin henkilöstön vaikuttavin edunvalvoja

ARVOT

Aktiivinen ja rohkea: JUKOn toiminta on aktiivista ja rohkeaa tulevaisuuden rakentamista
Osallistava ja avoin: jukolaiset päätökset tehdään osallistavalla ja avoimella valmistelutyöllä
Uudistuva ja asiantunteva: JUKOn uudistuva ja asiantunteva osaaminen tekee jäsenyydestä arvokkaan

STRATEGISET PAINOPISTEET

Ajanmukaiset ja vastuutetut edunvalvontapalvelut

■ takaamme luottamusmiehille edellytykset toimia muuttuvassa toimintaympäristössä

■ kehitämme koulutusta yhdessä jäsenyhdistysten kanssa

■ viestimme vaikuttavasti

Asiantunteva ja jäsenkunnan tarpeet huomioonottava toiminta

■ uudistamme ennakoivasti sopimukset ja neuvottelujärjestelmän jäsenistön eduksi

■ määrittelemme alueellisen ja paikallisen sopimus- ja neuvottelutoiminnan edellytykset

■ selkiytämme Akava-yhteisön toimijoiden roolit alueellisesti ja paikallisesti

Vaikuttavuus ja kattava edustavuus

■ varmistamme jäsenistön edustuksen eri neuvottelupöydissä

■ kehitämme ulkoista profiilia näkyvänä vaikuttajana

■ hyödynnämme jo olemassa olevat voimavarat aluetoiminnassa