Kuntasektori

Kolmasosa kuntasektorin 420 000 palkansaajasta kuuluu JUKOn jäsenliittoihin.

Suurimmat jukolaiset kunta-alan palkansaajaryhmät: opettajat, lääkärit, varhaiskasvatuksen opettajat ja sosiaalityöntekijät. Jukolaisia työskentelee myös lukuisissa eri tehtävissä kuntien kaikilla hallinnonaloilla. Tehtävät ovat yleensä paljon koulutusta vaativia asiantuntija-, johto- ja esimiestehtäviä.

Olemme sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTESin piiriin kuuluu hieman yli 30 prosenttia eli 63 000 jukolaista palkansaajaa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTESin piiriin kuuluu yli 20 prosenttia eli 45 000 jukolaista.

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen LS:n piiriin kuuluu joka kymmenes eli noin 16 000 jukolaista palkansaajaa.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen TS:n piiriin kuuluu yli 7 000 jukolaista.

Luvut on päivitetty tammikuussa 2020. Kunta-alalla neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL + Jyty), Sote (Super + Tehy) ja KT Kuntatyönantajat.

Ajankohtaista, kunta

Mitä mieltä? Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Mitä mieltä? Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

15.6.2021 10:15

"Palkkojen harmonisointi tiedetään nyt jo vaikeaksi. Työ ei tapahdu hetkessä ja vaatii kärsivällisyyttä", kirjoittaa Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm. Blogisarjassa JUKOn hallituksen jäsenet valottavat työelämän ja työmarkkinoiden ajankohtaisia käänteitä. Elokuussa tällä paikalla OAJ:n 2. varapuheenjohtaja Helena Kahl.

Onnittelemme kaikkia ehdolla olleita ja valituiksi tulleita! JUKO tarjoaa päättäjän huoneentaulun: Näin vaikutat kunta-ammattilaisten työhön

Onnittelemme kaikkia ehdolla olleita ja valituiksi tulleita! JUKO tarjoaa päättäjän huoneentaulun: Näin vaikutat kunta-ammattilaisten työhön

14.6.2021 12:12

Suomalaiset valitsivat yhteensä 8 859 valtuutettua 293 kunnassa. Se on keskimäärin 30 valtuutettua kuhunkin kuntaan. JUKO muistuttaa uusia ja vanhoja päättäjiä kunnissa työskentelevän henkilöstön tarpeista.

Kuntavaalit: Liittoja yhdistää huoli kuntalaisten palvelujen heikkenemisestä ja työntekijöiden jaksamisesta

Kuntavaalit: Liittoja yhdistää huoli kuntalaisten palvelujen heikkenemisestä ja työntekijöiden jaksamisesta

8.6.2021 14:09

Kokosimme linkit JUKO-liittojen vaalikampanjoihin. Liitot muistuttavat nykyisiä ja tulevia kuntapäättäjiä siitä, että akavalaisten tekemä työ kannattelee kuntia ja koko Suomea. Kampanjoita yhdistää huoli asiantuntijoiden ja esimiesten jaksamisesta, talouden ja kuntien palvelujen kurjistumisesta sekä tutkitun tiedon vaje kuntien päätöksissä.

Katso kaikkimore_vertmore_vert
Blogi: Sote-uudistus ja sote-sopimusneuvottelut koronan varjossa

Blogi: Sote-uudistus ja sote-sopimusneuvottelut koronan varjossa

9.4.2021 12:36

"Palkkaharmonisointi ei ole pääluottamusmiehen tehtävistä helpoimmasta päästä. Lukuisten eri organisaatioiden palkkojen yhteensovittaminen vaatii paljon pohjatyötä, mutta myös pitkää pinnaa neuvotteluissa", kirjoittaa neuvottelupäällikkö Minna Holm.

Blogi: Arvokasta tietoa barometri kerrallaan

Blogi: Arvokasta tietoa barometri kerrallaan

16.3.2021 10:00

Positiivisimmaksi asiaksi luottamusmiehet kokevat koulutuksen. He myös arvioivat luottamusmiestehtävän parantavan ammatillista pätevyyttä. "Sopimusasioihin ja työlainsäädäntöön perehtynyt, neuvottelutaitoihin koulutettu ja neuvottelukokemuksen saanut, paineensietotestattu osaaja on tavoittelemisen arvoinen pelaaja mihin tahansa joukkueeseen", kirjoittaa JUKOn järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen.

Blogi: JUKO työelämän kehittäjänä – koronatuelle tarve työpaikoilla

Blogi: JUKO työelämän kehittäjänä – koronatuelle tarve työpaikoilla

3.3.2021 07:00

Työelämän kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon. Keva julkaisee 11. maaliskuuta tutkimuksen, josta selviää, miten kuntien, valtion ja seurakuntien työntekijät voivat korona-ajan työssään. Myös JUKO on ollut suunnittelemassa julkisen alan työhyvinvointitutkimusta.

Katso kaikkimore_vertmore_vert