Kuntasektori

Kolmasosa kuntasektorin 420 000 palkansaajasta kuuluu JUKOn jäsenliittoihin.

Suurimmat jukolaiset kunta-alan palkansaajaryhmät: opettajat, lääkärit, varhaiskasvatuksen opettajat ja sosiaalityöntekijät. Jukolaisia työskentelee myös lukuisissa eri tehtävissä kuntien kaikilla hallinnonaloilla. Tehtävät ovat yleensä paljon koulutusta vaativia asiantuntija-, johto- ja esimiestehtäviä.

Olemme sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTESin piiriin kuuluu hieman yli 30 prosenttia eli 63 000 jukolaista palkansaajaa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTESin piiriin kuuluu yli 20 prosenttia eli 45 000 jukolaista.

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen LS:n piiriin kuuluu joka kymmenes eli noin 16 000 jukolaista palkansaajaa.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen TS:n piiriin kuuluu yli 7 000 jukolaista.

Luvut on päivitetty tammikuussa 2020. Kunta-alalla neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL + Jyty), Sote (Super + Tehy) ja KT Kuntatyönantajat.

Ajankohtaista, kunta

SOTE-sopimuksen neuvottelut alkoivat

SOTE-sopimuksen neuvottelut alkoivat

17.1.2022 13:30

SOTE-sopimus koskee lähes 180 000:ta palkansaajaa. JUKOn neuvottelutavoitteita ovat muun muassa kannustavat palkankorotukset ja erillinen palkkaohjelma. ”Haluamme varmistaa sote-henkilöstölle sellaiset työehdot ja työolot, että ala houkuttelee uusia opiskelijoita ja että sote-ammattilaiset tuntevat ylpeyttä työstään”, sanoo neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen.

Kiire haittaa hyvinvointialueiden valmistelua – JUKO selvitti: vaikutusten arvioinnissa paikoin merkittäviä puutteita

Kiire haittaa hyvinvointialueiden valmistelua – JUKO selvitti: vaikutusten arvioinnissa paikoin merkittäviä puutteita

16.1.2022 06:00

"Jos valmistelua ei tehdä kunnolla eikä asiantuntevaa henkilöstöä ole riittävästi tai heitä ei kuulla, soteuudistuksen onnistumisen mahdollisuudet ovat heikot", Löfgren huomauttaa.

JUKO esittää rahakannustinta sote-henkilöstön työhyvinvointiin hyvinvointialueilla

JUKO esittää rahakannustinta sote-henkilöstön työhyvinvointiin hyvinvointialueilla

14.1.2022 13:56

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä kasasi muutamassa viikossa esitykset, joilla varmistetaan, että sote-henkilöstöä riittäisi jatkossakin. ”Työhyvinvointi on vetovoimassa keskeinen asia, ja vaikuttavin keino edistää työhyvinvointia on raha”, sanoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Katso kaikkimore_vertmore_vert
SOTE-sopimuksen neuvottelut alkoivat

SOTE-sopimuksen neuvottelut alkoivat

17.1.2022 13:30

SOTE-sopimus koskee lähes 180 000:ta palkansaajaa. JUKOn neuvottelutavoitteita ovat muun muassa kannustavat palkankorotukset ja erillinen palkkaohjelma. ”Haluamme varmistaa sote-henkilöstölle sellaiset työehdot ja työolot, että ala houkuttelee uusia opiskelijoita ja että sote-ammattilaiset tuntevat ylpeyttä työstään”, sanoo neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen.

Kunta-ala avasi julkisen sektorin sopimusneuvottelut

Kunta-ala avasi julkisen sektorin sopimusneuvottelut

11.1.2022 15:31

Kuntapöytä avasi julkisen sektorin virka- ja työehtoneuvottelut tiistaina. Jukolaisten keskeisiä sopimustavoitteita ovat palkkaohjelma sekä työaikasuojelun parantaminen. Huomio halutaan myös perhevapaiden tasaisempaan jakautumiseen.

Q & A: Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus

Q & A: Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus

7.6.2021 12:22

SOTE-sopimus tulee voimaan 1. syyskuuta. Sopimus ei sisällä tässä vaiheessa palkankorotuksia tai muita varsinaisia muutoksia työehtoihin.

Katso kaikkimore_vertmore_vert
Blogi: Sote-uudistus ja sote-sopimusneuvottelut koronan varjossa

Blogi: Sote-uudistus ja sote-sopimusneuvottelut koronan varjossa

9.4.2021 12:36

"Palkkaharmonisointi ei ole pääluottamusmiehen tehtävistä helpoimmasta päästä. Lukuisten eri organisaatioiden palkkojen yhteensovittaminen vaatii paljon pohjatyötä, mutta myös pitkää pinnaa neuvotteluissa", kirjoittaa neuvottelupäällikkö Minna Holm.

Blogi: Arvokasta tietoa barometri kerrallaan

Blogi: Arvokasta tietoa barometri kerrallaan

16.3.2021 10:00

Positiivisimmaksi asiaksi luottamusmiehet kokevat koulutuksen. He myös arvioivat luottamusmiestehtävän parantavan ammatillista pätevyyttä. "Sopimusasioihin ja työlainsäädäntöön perehtynyt, neuvottelutaitoihin koulutettu ja neuvottelukokemuksen saanut, paineensietotestattu osaaja on tavoittelemisen arvoinen pelaaja mihin tahansa joukkueeseen", kirjoittaa JUKOn järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen.

Blogi: JUKO työelämän kehittäjänä – koronatuelle tarve työpaikoilla

Blogi: JUKO työelämän kehittäjänä – koronatuelle tarve työpaikoilla

3.3.2021 07:00

Työelämän kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon. Keva julkaisee 11. maaliskuuta tutkimuksen, josta selviää, miten kuntien, valtion ja seurakuntien työntekijät voivat korona-ajan työssään. Myös JUKO on ollut suunnittelemassa julkisen alan työhyvinvointitutkimusta.

Katso kaikkimore_vertmore_vert