Kuntasektori

Kunta-alan noin 420 000 palkansaajasta kolmasosa kuuluu JUKOn neuvottelemien virka- ja työehtosopimusten piiriin. JUKO-liittojen jäsenistä noin 65 prosenttia eli runsaat 130 000 työskentelee kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa.

Suurimmat jukolaiset kunta-alan palkansaajaryhmät: opettajat, lääkärit, varhaiskasvatuksen opettajat ja sosiaalityöntekijät. Jukolaisia työskentelee myös lukuisissa eri tehtävissä kuntien kaikilla hallinnonaloilla. Tehtävät ovat yleensä paljon koulutusta vaativia asiantuntija-, johto- ja esimiestehtäviä.

Olemme sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTESin piiriin kuuluu hieman yli 30 prosenttia eli 63 000 jukolaista palkansaajaa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTESin piiriin kuuluu yli 20 prosenttia eli 45 000 jukolaista.

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen LS:n piiriin kuuluu joka kymmenes eli noin 16 000 jukolaista palkansaajaa.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen TS:n piiriin kuuluu yli 7 000 jukolaista.

Luvut on päivitetty tammikuussa 2020. Kunta-alalla neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL + Jyty), Sote (Super + Tehy) ja KT Kuntatyönantajat.

Ajankohtaista, kunta

Mitä mieltä? Luottamusmies on JUKOn paikallinen käyttöliittymä

"JUKOn vaikuttavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö jukolaisten luottamusmiesten kesken", kirjoittaa OAJ:n 1. varapuheenjohtaja ja jyväskyläläinen pääluottamusmies Petri Kääriäinen. Blogisarjassamme JUKOn hallituksen jäsenet valottavat työelämän ja työmarkkinoiden ajankohtaisia käänteitä. Toukokuussa tällä paikalla Tieteentekijöiden toiminnanjohtaja Johanna Moisio.

23.4.2021 08:25

Sillä on väliä, miten poliitikot käyttäytyvät

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä haastaa kuntavaaliehdokkaat sitoutumaan hyvään käytökseen. Myös äänestäjät haastetaan äänestämään hyvin käyttäytyviä ehdokkaita.

22.4.2021 11:11

Sotehenkilöstö, opettajat, kuntien asiantuntijat ja esihenkilöt ovat uupumassa koronakuormaan – JUKO jätti neuvottelupyynnön samanaikaisesti liki 400 kuntatyöpaikalla

"Koronan aiheuttamat erityiset olosuhteet arvioidaan parhaiten siellä, missä työt tehdään. Pyyntö koskee kaikkia työpaikkoja, joissa koronakuormasta ei ole vielä neuvoteltu tai sovittu paikallisesti", kertoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

23.3.2021 09:29
Katso kaikkimore_vertmore_vert

Sotehenkilöstö, opettajat, kuntien asiantuntijat ja esihenkilöt ovat uupumassa koronakuormaan – JUKO jätti neuvottelupyynnön samanaikaisesti liki 400 kuntatyöpaikalla

"Koronan aiheuttamat erityiset olosuhteet arvioidaan parhaiten siellä, missä työt tehdään. Pyyntö koskee kaikkia työpaikkoja, joissa koronakuormasta ei ole vielä neuvoteltu tai sovittu paikallisesti", kertoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

23.3.2021 09:29

JUKO – Palkankorotusten yleinen linja ei ollut itsestäänselvyys

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren käy läpi viime perjantaina syntyneen kuntasopimuksen pääkohdat.

2.6.2020 17:01

JUKO hyväksyi kunta-alan uudet työehtosopimukset – kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset yleisen linjan mukaisia

Uudessa sote-sopimuksessa ovat mukana Sote, JUKO, JAU ja KT. Sopimuksen sisällöstä järjestöt neuvottelevat ensi vuoden elokuun loppuun mennessä. Jos neuvotteluissa ei sovita muuta, uudet työehdot tulevat voimaan maakuntauudistuksen myötä 1. tammikuuta 2023. "Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme varmistamaan vaativan asiantuntijatyön ja esimiesten aseman sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä moniammatillisen ketjumme koko laajuudessa", JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

28.5.2020 15:03
Katso kaikkimore_vertmore_vert

Blogi: Sote-uudistus ja sote-sopimusneuvottelut koronan varjossa

"Palkkaharmonisointi ei ole pääluottamusmiehen tehtävistä helpoimmasta päästä. Lukuisten eri organisaatioiden palkkojen yhteensovittaminen vaatii paljon pohjatyötä, mutta myös pitkää pinnaa neuvotteluissa", kirjoittaa neuvottelupäällikkö Minna Holm.

9.4.2021 11:44

Blogi: Arvokasta tietoa barometri kerrallaan

Positiivisimmaksi asiaksi luottamusmiehet kokevat koulutuksen. He myös arvioivat luottamusmiestehtävän parantavan ammatillista pätevyyttä. "Sopimusasioihin ja työlainsäädäntöön perehtynyt, neuvottelutaitoihin koulutettu ja neuvottelukokemuksen saanut, paineensietotestattu osaaja on tavoittelemisen arvoinen pelaaja mihin tahansa joukkueeseen", kirjoittaa JUKOn järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen.

16.3.2021 10:00

Blogi: JUKO työelämän kehittäjänä – koronatuelle tarve työpaikoilla

Työelämän kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon. Keva julkaisee 11. maaliskuuta tutkimuksen, josta selviää, miten kuntien, valtion ja seurakuntien työntekijät voivat korona-ajan työssään. Myös JUKO on ollut suunnittelemassa julkisen alan työhyvinvointitutkimusta.

2.3.2021 19:05
Katso kaikkimore_vertmore_vert