Kuntasektori

  • Kolmasosa kuntasektorin 425 000 palkansaajasta on JUKO-liittojen akavalaisia jäseniä.
  • JUKO-liittojen jäsenet työskentelevät kuntien eri toimialoilla asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä.
  • Jukolaisia palkansaajaryhmiä ovat muun muassa opettajat, lääkärit, ylihoitajat, terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, kirjastonhoitajat, museoamanuenssit, hallinnon esihenkilöt ja asiantuntijat. Myös kulttuurin ja vapaa-ajan, kunnallistekniikan sekä ruokapalvelujen esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelee jukolaisia.
  • Pääsopijat | Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Sopimukset

Sopimusratkaisu 2022–2025

KT:n yleiskirjeet koskien sopimuksia 2022–2025

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES*

Lääkärien virka- ja työehtosopimus 2022–2025*

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

*Sopimusosapuolina ainoastaan JUKO ja KT.

Kunta- ja hyvinvointialan pääsopimus liitäntäpöytäkirjoineen sekä kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2023–2027

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus | neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen | 040 590 9049 | Enable JavaScript to view.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus | neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen | 040 590 9049 | Enable JavaScript to view.

Ajankohtaista, kunta

Ongelmat Helsingin kaupungin palkanmaksussa jatkuvat – JUKO teki valvontapyynnön Kunta- ja hyvinvointityönantajalle

Ongelmat Helsingin kaupungin palkanmaksussa jatkuvat – JUKO teki valvontapyynnön Kunta- ja hyvinvointityönantajalle

21.11.2022 13:24

Neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen JUKOsta kertoo, että valvontapyyntö on tehty nimenomaan työnantajajärjestölle, koska "Näkemyksemme on, että Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa viranhaltijan ja työntekijän oikeus palkkaan on varsin yksiselitteinen." Palkkaongelmat ovat koskeneet tuhansia Helsingin kaupungin palkansaajia keväästä lähtien.

Essoten palkkaharmonisoinnista on saatu sopu |  Essoten ohjeet henkilöstölle lisätty 14.11.

Essoten palkkaharmonisoinnista on saatu sopu | Essoten ohjeet henkilöstölle lisätty 14.11.

9.11.2022 14:24

Sovintosopimuksella palkat yhdenmukaistetaan korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin vuoden 2020 lokakuun alusta vuoden 2022 loppuun. Sovun piiriin kuuluvat takautuvat palkat ovat arviolta noin 21,5 miljoonaa euroa. Esottelainen! Tutustuthan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ohjeisiin palkkaharmonisoinnista. Linkki jutun lopussa.

Sote ry hyväksyi JUKOn, JAUn ja KT:n kesäkuisen sopimuksen – palaa pääsopijajärjestöksi

Sote ry hyväksyi JUKOn, JAUn ja KT:n kesäkuisen sopimuksen – palaa pääsopijajärjestöksi

4.10.2022 16:38

JUKO arvioi nyt tarkkaan KT:n ja Sote ry:n sopimuksen vaikutukset.

Katso kaikkimore_vertmore_vert
Sote ry hyväksyi JUKOn, JAUn ja KT:n kesäkuisen sopimuksen – palaa pääsopijajärjestöksi

Sote ry hyväksyi JUKOn, JAUn ja KT:n kesäkuisen sopimuksen – palaa pääsopijajärjestöksi

4.10.2022 16:38

JUKO arvioi nyt tarkkaan KT:n ja Sote ry:n sopimuksen vaikutukset.

Kuntasektori: KVTESin ja SOTE-sopimuksen järjestelyerä kaikille yleiskorotuksena 1. lokakuuta

Kuntasektori: KVTESin ja SOTE-sopimuksen järjestelyerä kaikille yleiskorotuksena 1. lokakuuta

29.9.2022 11:54

”Sopimuskauden neuvottelutoiminta on lähtenyt käyntiin reippaasti ja hyvässä hengessä”, JUKOn kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen arvioi.

Työmarkkinaosapuolet vahvistavat työelämän kehittämistä kunta- ja hyvinvointialoilla

Työmarkkinaosapuolet vahvistavat työelämän kehittämistä kunta- ja hyvinvointialoilla

22.6.2022 14:10

JUKO, JAU ja KT ovat sopineet kattavasta työelämän kehittämisohjelmasta kunta- ja hyvinvointialoille. Ohjelma tarjoaa muun muassa sparrausta, tuottaa kehittämistyökaluja, seuraa työn murrosta sekä edistää hyviä käytäntöjä.

Katso kaikkimore_vertmore_vert
Blogi: Sote-uudistus ja sote-sopimusneuvottelut koronan varjossa

Blogi: Sote-uudistus ja sote-sopimusneuvottelut koronan varjossa

9.4.2021 12:36

"Palkkaharmonisointi ei ole pääluottamusmiehen tehtävistä helpoimmasta päästä. Lukuisten eri organisaatioiden palkkojen yhteensovittaminen vaatii paljon pohjatyötä, mutta myös pitkää pinnaa neuvotteluissa", kirjoittaa neuvottelupäällikkö Minna Holm.

Blogi: Arvokasta tietoa barometri kerrallaan

Blogi: Arvokasta tietoa barometri kerrallaan

16.3.2021 10:00

Positiivisimmaksi asiaksi luottamusmiehet kokevat koulutuksen. He myös arvioivat luottamusmiestehtävän parantavan ammatillista pätevyyttä. "Sopimusasioihin ja työlainsäädäntöön perehtynyt, neuvottelutaitoihin koulutettu ja neuvottelukokemuksen saanut, paineensietotestattu osaaja on tavoittelemisen arvoinen pelaaja mihin tahansa joukkueeseen", kirjoittaa JUKOn järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen.

Blogi: JUKO työelämän kehittäjänä – koronatuelle tarve työpaikoilla

Blogi: JUKO työelämän kehittäjänä – koronatuelle tarve työpaikoilla

3.3.2021 07:00

Työelämän kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon. Keva julkaisee 11. maaliskuuta tutkimuksen, josta selviää, miten kuntien, valtion ja seurakuntien työntekijät voivat korona-ajan työssään. Myös JUKO on ollut suunnittelemassa julkisen alan työhyvinvointitutkimusta.

Katso kaikkimore_vertmore_vert