Kuntasektorin sopimuskoulutus

JUKOn kuntasektorin koulutus jakaantuu pääluottamusmiesten peruskursseihin, pääluottamusmiespäiviin ja yhteistoimintakursseihin. Sovitun työnjaon mukaan jäsenliitot kouluttavat luottamusmiehet, JUKOn kouluttaessa pääluottamusmiehet.

 

Aloittaville pääluottamusmiehille järjestetään vuosittain viisi peruskurssia. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uusi pääluottamusmies kunnalliseen työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmään, luottamusmiestoimintaan liittyviin sopimuksiin ja lainsäädäntöön sekä yhteistoimintajärjestelmän perusteisiin.
 

Pääluottamusmiespäivät ovat jakautuneet kuntien pääluottamusmiehille ja sairaanhoitopiirien ja sotekuntayhtymien pääluottamusmiehille suunnattuihin tilaisuuksiin. Kuntien pääluottamusmiespäivien tavoitteena on käydä läpi ajankohtainen työmarkkinatilanne, kunnallisten sopimusten (pääpaino KVTES) tulkintaan liittyvät muutokset ja soveltamisohjeet sekä muita ajankohtaisia aiheita. Sote/maku pääluottamusmiespäivissä kohdistetaan koulutus vuoden 2019 sote- ja maakuntauudistukseen suunniteltujen muutosten  mukaisesti.

Ne kuntien pääluottamusmiehet, joille soveltuvat myös sote/maku- pääluottamusmiespäivät, voivat itse valita osallistumisensa jompaankumpaan keväällä ja syksyllä järjestettäviin päiviin (K30 tai sote/maku). Kumpiinkin päiviin osallistuminen keväällä tai syksyllä ei ole mahdollista.


JUKO tarjoaa myös puitteet yhteistoimintakursseille. Näissä koulutuksissa  järjestelyvastuu on alueelta valitulla kunnalla, joka yhdessä JUKOn toimiston kanssa suunnittelee koulutuksen. Yt-kurssin muiden osallistuvien kuntien plm:t kutsuvat kunnan edustajat kurssille. Tavoitteena on ajankohtaisten sopimus- ja lainsäädäntöasioiden lisäksi käydä läpi alueiden yhteistoimintajärjestelmiä yhdessä työnantajien edustajien kanssa.

JUKOn kunnan koulutusten kokonaisuudesta vastaa järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen, joka toimii vastuuhenkilönä pääluottamusmiespäivissä ja yhteistoimintakursseissa. Sote- ja maakuntauudistukseen kohdennetuista pääluottamusmiespäivistä vastaa Minna Holm. 

Osallistujat kutsutaan kursseille.

 

Pääluottamusmiesten peruskurssien vastuuhenkilönä toimii

neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen. 

 

 

Alla olevassa KT:n yleiskirjeessä 14/2018 on kaikki hyväksytyt koulutukset.

TJS-Opintokeskuksen koulutukset:
www.tjs-opintokeskus.fi/koulutus/kurssit

Huom! JUKO ei osallistu näihin kustannuksiin.

Lisäksi koulutuksia järjestävät JUKOn jäsenyhdistykset ja Akavan jäsenjärjestöt. VAKAVAn ja JEAn kursseille saat kutsun omasta jäsenliitostasi.

Kutsun mukana tulee ohjelma.

Linkki Vakavan ja JEAn koulutuksiin