Ohjeita luottamusmiesvaaliin

Muistilista vaalien järjestämiseen

  1. Vaalit on pidettävä kullakin sektorilla sovittuna aikana.
  2. Vaalien järjestelyissä pitää varmistaa huolellisesti, että kaikilla edustettavilla on mahdollisuus osallistua oman luottamusmiehensä valintaan.
  3. Kaikilla luottamusmiehillä on velvollisuus osallistua vaalien järjestämiseen.
  4. Vaalien järjestämistapa päätetään paikallisesti.
  5. Suuremmissa kunnissa on tarkoituksenmukaisinta, että vaaleissa valitut luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitsevat kokouksessaan pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen.
  6. Vaalien jälkeen pöytäkirjanote vaalitoimituksesta lähetetään välittömästi JUKOon, sähköpostitse Enable JavaScript to view.. Sopuvaalista riittää sähköposti. JUKO lähettää valtakirjat työnantajalle ja tiedoksi luottamusmiehille. Tiedot valituista luottamusmiehistä lähetetään JUKOsta ao. liittoihin.

Pääluottamusmiehen valinta

Pääluottamusmiehen vaalitapa voi vaihdella. On mahdollista, että ensin toimitetaan vaali vain luottamusmiesten valitsemiseksi. Vaalin jälkeen valitut luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitsevat kokouksessaan pääluottamusmiehet/pääluottamusmiehen ja heidän/hänen varahenkilönsä.

Vaali voidaan toimittaa myös niin, että ehdokkaat asettuvat vaaliin pääluottamusmies- tai/ja luottamusmiesehdokkaaksi ja edustettavat äänestävät suoraan pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä.

Pääluottamusmiehen valintatapa on vaihdellut työyksikön koon pohjalta ja ensimmäistä vaalitapaa on käytetty suurissa työyksiköissä, joissa valitaan useita luottamusmiehiä. Mitään selvää rajausta asian suhteen ei ole, vaan vaalitapa voidaan päättää paikallisesti.

Vaalikokous

Mikäli ehdokasasettelu toteutetaan ennen vaalikokousta ja ehdokasasettelun jälkeen ei ole enää mahdollista asettua ehdolle, tulee siitä ehdottomasti mainita vaalikokouskutsussa. Jos ennalta suoritettu ehdokasasettelu johtaa ”sopuvaaliin” (yhtä monta ehdokasta kuin vaalissa paikkoja), voi vaalitoimikunta harkintansa mukaan jättää vaalikokouksen pitämättä.

Sähköinen äänestys

Mikäli äänestys suoritetaan sähköisesti, tulee varmistaa, että kaikki äänioikeutetut saavat mahdollisuuden äänestämiseen. Jos käytetään vaaliin soveltuvaa alustaa (esim. Webropol), niin tieto linkin toimittamispäivästä tulee olla kaikilla äänioikeutetuilla tiedossa ja mahdollisuus reagoida asiaan, mikäli linkkiä ei sovittuna aikana ole tullut. Tämä mahdollinen viive tulee ottaa huomioon äänestyksen päättymisen aikatauluttamisessa. Sama käytäntö toimii myös sähköpostia äänestyksessä käytettäessä.

Tietojen toimittaminen JUKOlle

Tieto valituista luottamusmiehistä toimitetaan sähköpostilla, Enable JavaScript to view. mahdollisimman pian vaalien jälkeen. Pöytäkirjanotteessa ei tarvitse olla allekirjoituksia, säilyttäkää alkuperäiset pöytäkirjat työpaikalla. Sopuvaalista laaditaan selkeä lista valituista ja heidän varahenkilöistään, muistakaa merkitä sopimusala, jota luottamusmies edustaa. Jatkavat luottamusmiehet käyvät jukolassa päivittämässä yhteystietonsa, luottamusmieskautta ei tarvitse merkitä. Luottamusmieskaudet päivitetään JUKOn toimiston toimesta pöytäkirjan/sähköposti-ilmoituksen mukaan. Ensimmäistä kertaa luottamusmieheksi valittu tekee JUKOn nettisivuilla uuden luottamusmiehen ilmoituksen.