Ohjeita luottamusmiesvaaliin

Muistilista vaalien järjestämiseen

 1. Vaalit on pidettävä kullakin sektorilla sovittuna aikana.
 2. Vaalien järjestelyissä pitää varmistaa huolellisesti, että kaikilla edustettavilla on mahdollisuus osallistua luottamusmiehensä valintaan.
 3. Kaikilla luottamusmiehillä on velvollisuus osallistua vaalien järjestämiseen.
 4. Vaalien järjestämistapa päätetään paikallisesti.
 5. Suuremmissa kunnissa on tarkoituksenmukaisinta, että vaaleissa valitut luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitsevat kokouksessaan pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen.
 6. Vaalien jälkeen pöytäkirjanote vaalitoimituksesta lähetetään välittömästi JUKOon, sähköpostitse Enable JavaScript to view.. Sopuvaalista riittää sähköposti. JUKO lähettää valtakirjat työnantajalle ja tiedoksi luottamusmiehille. Tiedot valituista luottamusmiehistä JUKO lähettää liittoihinsa.

Pääluottamusmiehen valinta

Pääluottamusmiehen vaalitapa voi vaihdella. On mahdollista, että ensin toimitetaan vaali vain luottamusmiesten valitsemiseksi. Vaalin jälkeen valitut luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitsevat kokouksessaan pääluottamusmiehet/pääluottamusmiehen ja heidän/hänen varahenkilönsä.

Vaali voidaan toimittaa myös niin, että ehdokkaat asettuvat vaaliin pääluottamusmies- tai/ja luottamusmiesehdokkaaksi ja edustettavat äänestävät suoraan pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä.

Pääluottamusmiehen valintatapa on vaihdellut työyksikön koon pohjalta ja ensimmäistä vaalitapaa on käytetty suurissa työyksiköissä, joissa valitaan useita luottamusmiehiä. Mitään selvää rajausta asian suhteen ei ole, vaan vaalitapa voidaan päättää paikallisesti.

Vaalikokous

 • Jos ehdokasasettelu toteutetaan ennen vaalikokousta ja jos ehdokasasettelun jälkeen ei ole enää mahdollista asettua ehdolle, siitä on ehdottomasti mainittava kutsussa vaalikokoukseen.
 • Jos ennalta suoritettu ehdokasasettelu johtaa ”sopuvaaliin” (yhtä monta ehdokasta kuin vaalissa paikkoja), vaalitoimikunta voi harkintansa mukaan jättää pitämättä vaalikokouksen.

Sähköinen äänestys

 • Jos äänestetään sähköisesti, on varmistettava, että kaikki äänioikeutetut saavat mahdollisuuden äänestää.
 • Jos käytössä on vaaliin soveltuva alusta (esim. Webropol), tiedon linkin toimittamispäivästä on oltava kaikilla äänioikeutetuilla. Heillä on oltava myös mahdollisuus reagoida, jos linkki ei ole tullut ennalta ilmoitettuna aikana.
 • Edellä mainittu mahdollinen viive on huomioitava aikataulutettaessa äänestyksen päättyminen. Samoin toimitaan myös, jos äänestyksessä on käytössä sähköposti.

Tietojen toimittaminen JUKOlle

 • Tieto valituista luottamusmiehistä lähetetään sähköpostitse JUKOon mahdollisimman pian vaalien jälkeen: Enable JavaScript to view..
 • Pöytäkirjanotteessa ei tarvitse olla allekirjoituksia, säilyttäkää alkuperäiset pöytäkirjat työpaikalla.
 • Sopuvaalista laaditaan selkeä lista valituista ja heidän varahenkilöistään, muistakaa merkitä myös luottamusmiehen edustama sopimusala.
 • Jatkavat luottamusmiehet päivittävät Jukolaan yhteystietonsa, luottamusmieskautta ei tarvitse merkitä.
 • JUKOn toimisto päivittää luottamusmieskaudet pöytäkirjasta/sähköposti-ilmoituksesta.
 • Ensimmäistä kertaa luottamusmieheksi valittu tekee JUKOn kotisivuilla uuden luottamusmiehen ilmoituksen.